POWIAT. Co zrobić ze znalezionym mieniem?

2015-07-07 12:32:18

W czerwcu weszła w życie nowa ustawa o rzeczach znalezionych. Według obecnych przepisów Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia znalezionej rzeczy, gdy jej wartość jest niższa niż 100 zł. Gdy nikt nie zgłosi się po zgubę może ona przejść na rzecz znalazcy.

Nowe przepisy wprowadzają kilka podstawowych zmian. Po pierwsze – i chyba najważniejsze – teraz to znalazca, a nie Skarb Państwa będzie stawał się właścicielem zguby, po którą nie zgłosił się właściciel. Będzie tak się działo jednak tylko w przypadku przedmiotów nie będących zabytkami. Te również teraz przejmie Skarb Państwa. Zmieniło się jednak więcej.

 

– Dotychczasowe przepisy określały, że właściwym do przyjmowania zawiadomień o rzeczy znalezionej jest starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia rzeczy. Nowe regulacje stanowią, że właściwym do przyjmowania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy będzie starosta właściwy ze względu  na miejsce znalezienia jak również ze względu ma miejsce zamieszkania znalazcy – informuje Starostwo Powiatowe w Legionowie.

 

Obecnie jeśli znajdziemy jakiś przedmiot w miejscu publicznym powinniśmy przekazać go zarządcy budynku, placu, czy środka transportu. I to właśnie zarządca przekazuje go do właściwego Biura Rzeczy Znalezionych. Ma to zrobić po upływie 3 dni. Do tej pory nie było o tym mowy. Jakie są inne zmiany?

 

– Dotychczasowe unormowania prawne dotyczące rzeczy znalezionych obejmowały wszystkie rzeczy bez względu na ich wartość szacunkową. W nowej ustawie określono, że Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku, gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100 zł – czytamy w informacji starostwa.

 

Jeśli wartość przedmiotu przekracza 100 zł, a jego właściciel nie jest znany, pracownicy Biura mają obowiązek wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej Biura. Musi ono tam wisieć przez 1 rok licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Gdy wartość przedmiotu przekracza 5 tys. zł zgodnie z nową ustawą Biuro Rzeczy Znalezionych powinno zamieścić ogłoszenie w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej.

 

– W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, jak również nie została odebrana przez znalazcę jej właścicielem staje się Powiat Legionowski – informuje Mariusz Kraszewski z legionowskiego starostwa. Do tej pory nieodebrane przedmioty trafiały do Skarbu Państwa.

 

W tej chwili w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Legionowie znajduje się 137 przedmiotów. Są to głównie rowery, telefony komórkowe, wędki i klucze do drzwi. Wśród nich można jednak znaleźć też dwa silniki do łodzi, atrapę pistoletu, korpus z lufą od pistoletu, czy tajemniczą czarną walizkę z zawartością.

m.chomiuk@toiowo.eu

MARCIN CHOMIUK

 

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *