POWIAT. Czy gminy sfinansują świadczenia?

2016-08-03 11:22:09

Od 15 lipca gminy mogą finansować swoim mieszkańcom świadczenia zdrowotne z tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych. Samorządy, jak twierdzą, rozważają taką możliwość. Nie palą się jednak do finansowania świadczeń zasłaniając się brakiem pieniędzy.

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwia samorządom od 15 lipca 2016 r. finansowanie dla własnych mieszkańców tzw. świadczeń gwarantowanych. W założeniach miało to ułatwić dostęp do świadczeń i skrócić kolejki do lekarza.

Mogą kupować świadczenia
Samorządy będą mogły bowiem w części wyręczać Narodowy Fundusz Zdrowia i płacić za procedury, na które w NFZ brakuje pieniędzy. Przykładem może być diagnostyka onkologiczna czy też dodatkowe szczepienia. Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej to: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, leczenie uzdrowiskowe, zaopatrzenie w wyroby medyczne, ratownictwo medyczne, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia wysokospecjalistyczne, programy zdrowotne oraz leki. Do tych wszystkich rodzajów świadczeń dla własnych mieszkańców mogą więc dopłacać gminy i inne jednostki samorządu.

Nie będą dopłacać
Zaraz po wejściu w życie ustawy, zwróciliśmy się do gmin znajdujących się na terenie powiatu legionowskiego, a także do starostwa powiatowego z pytaniami. Pytaliśmy czy jednostki te przewidują w 2016 r. zakup świadczeń gwarantowanych dla własnych mieszkańców, jakie będą to świadczenia oraz czy gminy przeznaczyły już na ten cel jakieś środki. Odpowiedzi jakie otrzymaliśmy nie zaskoczyły nas. Okazuje się, że gminy w naszym powiecie, w 2016 r. nie zamierzają przeznaczać środków na ten cel, a powodem jest wprowadzenie zmian ustawowych w trakcie roku budżetowego. Jak dowiadujemy się z kolejnych odpowiedzi, przeznaczenie środków na zakup świadczeń dla mieszkańców wymaga szczegółowej analizy, co do istniejących potrzeb oraz możliwości finansowych. Ponadto gminy rozważając możliwość zakupu świadczeń zdrowotnych zapowiadają, że będą się w tej sprawie konsultować z innymi samorządami i związkami międzygminnymi.

KS

Komentarze

1 komentarz

  1. O.O. odpowiedz

    Według mnie powinny być finansowane szczepienia przeciwko pneumokokom i meningokokom. To ważne – zajrzyjcie na strone zaszczepsiewiedza!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *