POWIAT. Konsultacje ws. rozbudowy linii kolejowej z konfliktem gmin w tle?

2023-02-24 8:21:10

Najbliższe konsultacje społeczne ws. rozbudowy linii kolejowej do Nasielska odbędą się w czwartek, 16 marca 2023 r. o godzinie 18.00 w hali sportowej mieszczącej się przy ul. Modlińskiej 65 w Wieliszewie. Planowana inwestycja ingeruje w tereny Legionowa i Wieliszewa, gminy opowiadają się za różnymi wariantami rozbudowy!


Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. (PKP PLK S. A.) wybrała dwa z siedmiu wariantów przebiegu korytarza obecnie projektowanej linii kolejowej w ramach zadania pt. Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia –Nasielsk (Kątne/Świercze). Szczegółowe analizy techniczne zostaną przygotowane dla wariantów czwartego i szóstego, oba z nich przebiegają przez tereny powiatu legionowskiego mocno w nie ingerując. Planowana inwestycja będzie mieć największy wpływ na gminy Wieliszew i Legionowo. Do tej pory odbyły się konsultacje jedynie z samorządowcami z regionów dotkniętych tą planowaną inwestycją. Mieszkańcy Wieliszewa otrzymają szansę na wypowiedzenie się na jej temat już 16 marca. Prawdopodobnie legionowianie będą mogli zabrać głos w kolejnych tygodniach.

Tunel pod CSP i IMiGW na Piaskach!

Pierwszym z wybranych wariantów wybranych przez Kolej, jest ten pierwotnie oznaczony numerem cztery. Szczegółowy przebieg trasy przekazał mieszkańcom Paweł Kownacki, wójt Gminy Wieliszew. To linia kolejowa przebiegająca od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 9, następnie przy wejściu do Legionowa odgałęziająca się w kierunku wschodnim i przechodząca tunelem pod CSP i Ośrodkiem Aerologii IMiGW. Wylot z tego tunelu ma zostać zlokalizowany w okolicach ulic Kościelnej i Fabrycznej w Łajskach, dalej linia kolejowa ma przeciąć działki mieszkańców tej miejscowości i znajdujący się obok nich parking firmy Altman. Następnie pociągi mają pojechać wiaduktem kolejowym planowanym nad ulicą Sikorskiego, równolegle do ulicy Kolejowej, następnie mają przeciąć ulicę Suwalną, gdzie w okolicach hurtowni spożywczej Eurocash Cash&Carry planowany jest kolejny wiadukt kolejowy.

Przez Łajski, Kałuszn i Skrzeszew

Dalszy przebieg tej trasy w tym wariancie prowadzi do lasu rosnącego na granicy Łajsk i Kałuszyna, potem pociągi mają wyjeżdżać w okolicach ulicy Lipowej w Kałuszynie, nieopodal istniejącej tam i mającej powstać w przyszłości jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. W tym miejscu kolejarze planują budowę kolejnego wiaduktu nad torami. Następnie linia kolejowa wiedzie przez zabudowania mieszkaniowe znajdujące się w miejscowości Skrzeszew i w rejonie betoniarni przecina się z ulicą Nowodworską, gdzie znów ma powstać kolejny już wiadukt kolejowy. W dalszym śladzie pociągi mają jechać w okolicach ulicy Bagiennej w Olszewnicy Nowej. Co ważne, w tym miejscu nie zaplanowano żadnego bezkolizyjnego skrzyżowania z nową linią kolejową, skutkiem czego wskazana powyżej ulica ma się stać ślepą. Następnie, linia kolejowa do Nasielska ma prowadzić przez tereny łąk rosnących w miejscowościach takich jak Kępa Kikolska i Sikory, przecinając tym samym znajdujące się w tych okolicach Jezioro Olszewskie. Swój bieg, jeśli chodzi o tereny gminy Wieliszew pociągi mają kończyć w miejscowości Kikoły, położonej już w gminie Pomiechówek

Rozbudowa torowiska i szybka kolej przez Krubin

Drugim z nich jest wariant, oznaczony jako szósty. Również w tym przypadku dokładną trasę torów kolejowych przytoczył wójt gminy Wieliszew. Wariant ten to szlak kolejowy przebiegający od stacji Warszawa Praga wzdłuż śladu linii kolejowej nr 9, biegnący następnie przez Legionowo w kierunku Chotomowa, gdzie wyłącza się tworząc nową linię kolejową o przebiegu zbliżonym do korytarza 3, tj. po zachodniej stronie Krubina, Miękoszynka, włączając się w Studziankach Nowych w stary ślad.

Ominie tereny wojskowe

Wariant ten omija tereny jednostki wojskowej w Krubinie oraz cmentarz parafialny. Jeśli chodzi o tereny należące do gminy Wieliszew, trasa ta ma swój początek w rejonie już istniejącej i częściowo zamieszkałej zabudowy deweloperskiej w okolicach ulic Sielskiej i Polnej w Olszewnicy Starej, następnie biegnie przez tereny zabudowy jednorodzinnej położone w rejonie ulic Szafirowej, Polnej, Mroza i Kałęckiego w Krubinie. Dalszy jej ślad krzyżuje ją z ulicą Nowodworską w Krubinie, gdzie planowana jest budowa wiaduktu kolejowego. Potem pociągi mają przejeżdżać w okolicach huty szkła znajdującej się w powyższej miejscowości, a następnie przecinać ulicę Witosa, która w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia ma się stać kolejną ślepą ulicą. Następnie, linia kolejowa do Nasielska ma prowadzić przez tereny łąk rosnących w Krubinie, Górze i w Janówku Pierwszym, na których zaobserwowano obecność m. in. chronionych w Polsce bielików. Swój bieg, jeśli chodzi o teren gminy Wieliszew ma natomiast zakończyć w miejscowości Czarnowo, położonej już w sąsiedniej gminie Pomiechówek.

Gmina Wieliszew – oba warianty godzą w środowisko naturalne gminy

Na temat obu wariantów, zaproponowanych przez kolejarzy wypowiedział się Paweł Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew. W swoim komentarzu podkreślił, że obie z zaproponowanych tras godzą w naturalne środowisko gminy. Poniżej przedstawiamy stanowisko Wójta:
„Z perspektywy mieszkańca Warszawy a nawet Legionowa zdemolowana przecięta korytarzem gmina oraz zniszczony dobytek tysięcy może nie wyglądać na poważny problem. Choć z mojej perspektywy jako przewodzącego gminą wójta to tysiące ludzkich dramatów. Jednak nikt nie powinien przymknąć oczu na zniszczenie ponad 20 km2 nieskażonych łąk i bagien. Unikalny teren wiodący przez naturę i wodę, odizolowany od ludzkiej ingerencji, obszar wielkości niejednego miasta. (…) Miejsce występowania łosi, saren, jeleni, wilków (naprawdę), czapli siwej, żurawi, bobrów, ale także samego dostojnego bielika”.

7 minut szybciej

„PKP zamierza skierować linię kolejową również przez te cenny przyrodniczo obszar, te które staramy się jako samorząd chronić przed zabudową o czymś świadczą nasze studium i prace nad uchwaleniem planów zagospodarowania. W uzasadnieniu tej inwestycji, poza zwiększeniem liczby pociągów, mówi się o dosłownie kilkuminutowym przyspieszeniu tej podróży. Ciężko jest mi zaakceptować argument by z perspektywy oszczędności
7 minut do Olsztyna nieistotne byłoby zdemolowanie tego obszaru.” (…) „W czasie konsultacji chcemy wykazać, że bezpowrotne straty przyrodnicze oraz zniszczone miejscowości na trasie tego źle rozumianego rozwoju są nieadekwatne do korzyści. Zaś korzyść w postaci przepustowości i większej liczby pociągów można przecież uzyskać, przebudowując istniejący szlak przez Nowy Dwór Mazowiecki”.

PKP wybrało wariant w 2012 r.

„Pragnę podkreślić, że w 2012 roku to właśnie PKP wskazało korytarz istniejącej linii kolejowej za najbardziej korzystny i właściwy z punktu widzenia rozwoju kolei i zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo. A dotychczasową rezerwę terenu w Gminie Wieliszew przekazano na realizację dróg”. (…) „Istnieje rozwiązanie, które jest korzystne dla wszystkich stron – Inwestora (PKP PLK) oraz Mieszkańców i otaczającej ich przyrody. Jest to wybór linii nr 7” – zaznacza P.Kownacki.

Legionowo na komisjach i sesjach

Planowane warianty skomentowali również radni Gminy Legionowo. Są oni kategorycznie przeciwni wariantowi nazywanego szóstym, który poważnie ingeruje w nieruchomości mieszkańców miasta. Poniżej przedstawiamy stanowisko Rady Miasta, które konsultowane będzie na posiedzeniach komisji oraz sesji rady miasta:
„Obydwie przedstawione trasy przebiegają przez teren miasta Legionowo i wiążą się z poważnymi ingerencjami w infrastrukturę miasta, a wariant szósty również z ogromnymi ingerencjami w nieruchomości mieszkańców. Te negatywne skutki odczuwalne będą w wymiarze społecznym, przestrzennym, inwestycyjnym (ekonomicznym) i środowiskowym. Podkreślić należy, że jeśli doszłoby do realizacji wariantu szóstego to w wyniku rozbudowy torowiska dojdzie do nieuchronnego przerwania ciągłości infrastrukturalnej przyjętej przez miasto, a także polityki przestrzennej i inwestycyjnej. Konieczne będą również liczne rozbiórki, w tym także budynków należących do osób prywatnych”.

Nie przewidzieli rezerwy

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań w mieście nie przewidziano rezerwy terenu na rozbudowę lub nową linię kolejową w tym również szybkobieżną.
„Tereny, po których miałby przebiegać wariant szósty w znacznej mierze kolidują z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną”. (…) „Z pewnością chaos przestrzenny jaki powstanie w wyniku realizacji wariantu szóstego i poszerzeniu obecnego korytarza kolejowego nie będzie służył mieszkańcom, nie będzie przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu, jak również nie będzie służył integracji lokalnej społeczności. Wprost przeciwnie, miasto zostanie w jeszcze większym stopniu podzielone na części”.

Legionowo za wariantem 4?

Zdaniem Urzędu Miasta w Legionowie 4 wariant stanowi lepsze rozwiązanie, który w mniejszym stopniu dotknie legionowian.„Jego rozwiązania w mniej-szym stopniu dotykają posesji i działek prywatnych, praktycznie przez cały swój przebieg w terenie zurbanizowanym poprowadzony jest w tunelu. Jego budowa będzie zaś obejmowała w dużej mierze tereny pod Instytutem Meteorologii oraz Centrum Szkolenia Policji. Jednakże jakiekolwiek dodatkowe prace nad tym wariantem będą uzależnione od prowadzonych rozmów oraz uwarunkowań w jaki nastąpi ich realizacja. Przede wszystkim budowa ewentualnego tunelu kolejowego musi zostać wykonana metodą nieinwazyjną dla posesji mieszkańców. Konieczne jest również, aby wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dokonał sprawdzenia stanu technicznego zabudowań oraz infrastruktury na planowanej trasie”.

Konsultacje w większym zakresie

Na końcu Ratusz zaznacza, że zapowiadane konsultacje społeczne powinny być prowadzone w jak najszerszym zakresie najlepiej w formule bezpośredniej. Zauważąjąc jednocześnie, że formuła online w dużym stopniu dyskwalifikuje udział osób starszych, które stanowią liczną grupę mieszkańców.

Paulina Nowicka

Komentarze

9 komentarzy

 1. Paweł Kownacki odpowiedz

  Dla Gminy Wieliszew obydwa warianty są złe, więc nie ma konfliktu gmin. Niektórzy samorządowcy z Legionowa chcą tak to przedstawić by była…równowaga. Kownacki ujada o przeładownię w Legionowie, a sam chce wyburzeń w Legionowie. Zachęcam do odsłuchania sesji 8.02 – wiceprezydent Pawlak po moim wystąpieniu. Jedyne co uważam to przeładownia to zło, a kolej ma się trzymać swoich korytarzy. Niech dobudują tory od Chotomowa przez nasz Janówek do Modlina, niech dobudują tory od Choszczówki do Legionowa. 7 minut…to chyba przeżyjemy? Będziemy później w Olsztynie… walczmy o przepustowość, walczmy o lepszy dojazd do Modlina a nie koniecznie o prędkość.
  Więcej argumentów 16.03 godzina 18.00 hala sportowa w Wieliszewie.

  1. Janusz odpowiedz

   Żaden Janówek ta kolej jest niepotrzebna i całe te CPK nie mające racji bytu chcą zniszczyć nam lasy i przyrodę Legionowa zdecydowanie mniej szkoda

 2. Egon odpowiedz

  Jak na razie nie wypowiadają się na ten temat politycy – miejscowi i centralni, walczą natomiast samorządowcy, którym szczerze zależy na dobru ich mieszkańców i terenów. Czekamy więc cierpliwie na głosy polityków bo jak na razie schowali się i taktycznie milczą bo wybory za pasem i można “podpaśc” lokalnym wyborcom. A jak się odezwą to stanie się jasne za kim i za czym lobbują. Oni wcale nie chcą dobrze dla Was Legionowianie i Nowodworzanie, oni zrobią wszystko aby się tylko załapać do władzy przy tym Waszym kosztem. Jak mawia stare przysłowie – “uderz w stół a nożyce się same odezwą”. Czekamy więc – na pewno się odezwą…

 3. Daro odpowiedz

  Tylko jeden z tych wariantów zakłada budowę tunelu i przynajmniej 4 wiaduktów. Wydamy miliardy tylko po to aby przyśpieszyć pociągi w kierunku Nasielska o całe 7 minut
  Wstyd że coś takiego jest nawet proponowane a w zasadzie narzucane mieszkańcom. jak widać to Bizancjum jest strasznie bogate i nie ma co robić z pieniędzmi
  To że kolej nie zostawiała rezerwy terenu pod rozbudowę linii to ich problem, nie mieszkańców. Niech teraz wyburzają wiadukty w Płudach i Choszczówce

  1. TFU odpowiedz

   Bufowa tunelu na Bukowcu to wydane w błoto 50 mln a przyspieszy dojazd samochodom o nie wiecej niż minutę. Jak widać każdy może ten argument nietrafiony zresztą przytaczać jak inwestycja jest zbyt blisko niego lub z innych powodow mu nie odpowiada.

   1. Bob odpowiedz

    Świat nie kręci się tylko wokół tunelu na Bukowcu, oprócz tego są ważniejsze sprawy.
    Obsesje się leczy a nie męczy nią wszystkich dookoła
    Co chwila to biadolenie że na Bukowcu wybudowali tunel a co mieli tam wybudować trampolinę i przerzucać ludzi i samochody na drugą stronę ?
    Do tej pory stałem przed szlabanem 20 minut, po to powstał ten tunel abym przejechał w minutę
    Zresztą jak można porównywać że sobą tak różne inwestycje, jak można porównywać że sobą lokalny tunel dla mieszkańców z linią kolejową i wiaduktami których z żaden mieszkańców nie skorzysta

    1. Miro odpowiedz

     Bob jeżeli nie potrafisz czytać ze zrozumieniem to wytłumaczę. Chodzi o to że porównując przejazd DK61 z przejazdem przez tunel na Bukowcu uzyskuje się około 1 minuty oszczędności. Dla tej minuty bez sensu było wydawać 50 mln zł. A to że stałeś 20 minut przed szlabanem a mogłeś przejachać przebudowaną od roku już DK61 płynnie i bez czekania – no trudno, to jest już twój wybór.

    2. Mieszkaniec odpowiedz

     Ani wokół przeładowni śmieci. Skoro są pieniądze too można wybudować i nowa linie kolejową i przeładownię a nawet spalarnię.

 4. Agata odpowiedz

  Legionowo mówi o obawie o kwestie środowiskowe? Dobry żart! Mając na względzie troskę o środowisko planując budowę przeładowni śmieci czy też budując tunel na. BUkowcu bez decyzji środowiskowej, pomimo że jest wymagana dla tej inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *