Facebook


POWIAT. Kontynuacja, ale również zmiana

2015-08-06 11:15:48

Dalsze inwestycje, lepszą ofertę w oświacie i ochronie zdrowia, a jednocześnie większy nacisk na pomoc najsłabszym – zapowiada nowy starosta Robert Wróbel. Chce aby wszyscy mogli korzystać z pozytywnych zmian, jakie zachodzą w powiecie legionowskim.

TiO: Jakie Pana zdaniem największe wyzwania stoją przed powiatem Legionowskim? 

Robert Wróbel: Powiat legionowski od kilkunastu lat dynamicznie się rozwija. Dziś 110 tysięcy mieszkańców oczekuje dobrej oferty z zakresu oświaty i ochrony zdrowia, więc tym oczekiwaniom będziemy chcieli wyjść naprzeciw. Pamiętajmy także, że nie wszystkie grupy społeczne korzystają z pozytywnych zmian, jakie zachodzą w powiecie. Dlatego powinniśmy położyć szczególny nacisk na walkę z wykluczeniem społecznym. Oświata, ochrona zdrowia i wsparcie mieszkańców, którzy sobie najsłabiej radzą to trzy główne obszary, które wymagają, w mojej ocenie, szczególnego przemyślenia i wsparcia. Nie przestaniemy z pewnością także zabiegać o niezależne od nas inwestycje. Tu przede wszystkim o zakończenie przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad przebudowy drogi krajowej numer 61 od wiaduktu w Legionowie do Centrum Szkolenia Policji. Do tej pory nie mieliśmy wpływu na pewne uwarunkowania zewnętrzne. Teraz, kiedy Jan Grabiec będzie pracował w strukturach rządowych, liczymy na to, że nasz głos będzie bardziej słyszalny.

Które sprawy dla nowego starosty będą najważniejsze i na których zamierza się skupić? 

– Za każdą sprawą, którą rozpatrujemy, każdą inwestycją i decyzją administracyjną stoi człowiek i to on pozostanie dla mnie najważniejszy. Nadal patrząc na inwestycje będziemy brali pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. W zakresie oświaty uwagę skieruję zarówno na ofertę szkół, jak i warunki, w których pracują nauczyciele i uczniowie. Będę też wspierał wszelkie inicjatywy i działania, nakierowane na rozwój powiatowej przychodni specjalistycznej. Chciałbym, by systematycznie poszerzał się zakres usług medycznych oferowanych przez tę placówkę, jak również by ich jakość i dostępność dla mieszkańców były z każdym dniem lepsze.

Czy zamierza Pan wprowadzić jakieś zmiany w pracy starostwa? 

– Z pewnością będziemy analizowali, w jaki sposób uczynić obsługę klienta jeszcze sprawniejszą i bardziej dla niego komfortową. Będziemy promowali usługi elektroniczne w zakresie, na jaki pozwalają obecnie obowiązujące przepisy. Chciałbym także stworzyć specjalne warunki obsługi dla osób, które z racji wieku i ograniczeń sprawności mają utrudniony dostęp do usług administracyjnych.

Czy będzie Pan kontynuował politykę starosty Jana Grabca we wszystkich sprawach (będzie to bardziej zmiana czy też kontynuacja)?

– Dobrze znam inwestycje powiatu z ostatnich lat, ponieważ osobiście je nadzorowałem. Podobnie zresztą, jak wydziały architektury, geodezji, zarządzania środowiskiem, planowania i rozwoju oraz ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. To kluczowe wydziały starostwa, w których powstaje najwięcej decyzji administracyjnych. Dlatego naturalnie kontynuuję kierunek, który realizowaliśmy ze starostą Grabcem przez ostatnie cztery i pół roku. Z pewnością nadal będziemy wspólnie z zarządem i radą wypracowywać decyzje inwestycyjne, przy uwzględnieniu głosu i wsparciu poszczególnych gmin. Pracujemy obecnie nad nową wieloletnią strategią rozwoju powiatu, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, która jeszcze w tym roku da odpowiedź, które kierunki rozwoju zachować, a które powinniśmy dopiero rozwinąć. Zatem odpowiadając wprost na pytanie – kontynuacja, ale również zmiana.

Rozmawiał Maciej Lerman

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *