POWIAT. LGD pyta, mieszkańcy postulują

2015-07-29 3:29:08

Rozpoczęło się przygotowywanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. To według niej różne podmioty powiatu legionowskiego i nie tylko będą mogły uzyskać unijne dotacje.

Poprzednia strategia na lata 2008-2015 była podstawą do przekazania wnioskodawcom z okolic Jeziora Zegrzyńskiego ponad 15 mln zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dokładnie – LEADER-a. Programów z unijnymi dotacjami jest wiele. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 dotyczyć będzie m.in. programu “LEADER”, tj. programu na podstawie którego część unijnych pieniędzy trafia do samorządów, by przekazywały je w formie dotacji na ustalone cele (względem lokalnych potrzeb). Spotkanie z reprezentantami gminy Nieporęt, między innymi z: przedsiębiorcami, mieszkańcami czy pracownikami urzędu gminy oraz ośrodków gminnych odbyło się 22 lipca. Zorganizowała je Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” (LGD PZZ) i jednocześnie Lokalna Grupa Rybacka (LGR). Działają one w budynku Starostwa Powiatowego.

250 zrealizowanych projektów

Przybyli przez kilka godzin zastanawiali się, co zawrzeć w strategii, by odpowiadała lokalnym potrzebom oraz przekonała decydentów o przyznaniu unijnej puli środków dla LGD. Ustalenia te zaważą o tym, czy LGD “Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” otrzyma pulę środków. – W tym rozdaniu środki trafią do części istniejących Lokalnych Grup Działania. Tylko do 250 – poinformował Edward Trojanowski, prezes LGD PZZ. Dodał, że w latach 2009-2015 w ramach LEADER-a zostało zrealizowanych 166 operacji na złożonych 313 wniosków. Z kolei Lokalna Grupa Rybacka w latach 2011-2015 przekazała około 17 mln zł na realizację 89 operacji. Dzięki temu wsparciu oraz środkom beneficjentów w gminie Nieporęt nastąpiła np.: modernizacja świetlicy w Ryni, wyremontowano i wyposażono OSP w Wólce Radzymińskiej, wyremontowano kościół w Nieporęcie, a także powstało boisko w Izabelinie oraz plac zabaw w Zegrzu Południowym. Dotacje posłużyły również na foldery promujące lokalne atrakcje oraz filmy i reportaże telewizyjne.

Nieporęckie pomysły

Uczestnicy spotkania w Nieporęcie, którzy zastanawiali się nad gospodarczym rozwojem regionu, zaproponowali do strategii m.in.: wzmacnianie lokalnych marek, rozwój rolnych produktów regionalnych, a także efektywniejsze wykorzystanie złóż torfowych. Ponadto zwrócili uwagę na potrzebę rozwoju lokalnego rybołówstwa za sprawą tworzenia stawów rybnych. Ze względu na lawinowe budownictwo w gminie Nieporęt, wskazali je jako zagrożenie atrakcyjności turystycznej tego terenu. By o nią dbać powinno powstać więcej katalogów turystycznych, które grupować będą dane o ofercie: gospodarstw agroturystycznych, ośrodków sportowych dla poszczególnych grup, tj. rodzin, małżeństw, wycieczek, sportowców itd. Obecni postulowali również większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zwrócili też uwagę na konieczność pomocy prawnej (dotowanej) dla lokalnego biznesu, którą mogliby świadczyć lokalni eksperci.

OLGA GAJDA

 

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *