POWIAT. Matury – czas start!

2019-05-06 9:19:52

Dzisiaj o godzinie 9.00 rozpoczęły się matury. Maturzyści przystąpili do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jeszcze dzisiaj po południu przeprowadzony będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym

O zdanej maturze decydują punkty. Aby ją uzyskać, maturzysta musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych (j. polskiego, matematyki i języka obcego). Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu (sesja dodatkowa przeprowadzona będzie od 3 do 19 czerwca). Wyniki matur ogłoszone zostaną 4 lipca. Pisemne egzaminy potrwają do 23, a ustne do 25 maja.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *