POWIAT.  Mniej lekarzy w karetkach?

2017-09-04 1:03:49

Od października tego roku w powiecie zmniejszy się liczba karetek z lekarzem na pokładzie. Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego, czyli karetka z lekarzem pozostanie tylko w Legionowie
W projekcie zmiany Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego znalazły się zapisy, według których stacjonująca w Serocku karetka zostanie przekwalifikowana z zespołu specjalistycznego na podstawowy tj. bez lekarza. Ma to nastąpić od 1 października br. Projekt czeka na zatwierdzenie przez Ministra Zdrowia.

Karetki w powiecie

Dotychczas na terenie powiatu stacjonowało 5 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 4 całoroczne i jeden okresowy, wyposażonych w 4 karetki. Zespoły specjalistyczne stacjonowały w Legionowie i Serocku. W ich skład wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych – lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny. Natomiast zespoły podstawowe składają się tylko z pielęgniarki lub ratownika medycznego. Stacjonują one w Zegrzu i Jabłonnie. Dodatkowo w Zegrzu sezonowo tj. 184 dni w roku przez 12 godzin na dobę działa zespół ratownictwa medycznego WOPR.
Najprawdopodobniej od 1 października br. zespół ratownictwa medycznego z Serocka, dysponujący karetką z lekarzem zostanie przekształcony na zespół podstawowy.

Działania w 2016 r.

W 2016 r. karetki z powiatu legionowskiego zrealizowały: 3515 wyjazdów do stanu nagłego zagrożenia zdrowia – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia, 5565 wyjazdów nie związanych ze stanem nagłego zagrożenia zdrowia, 5153 pacjentów zostało przewiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitali. Przed przyjazdem karetki lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych zmarło 186 osób.

Ile kosztuje karetka

Średnie stawki gotowości (czyli płatne za gotowość do działania 24 lub 12 godzin) zespołu ratownictwa medycznego (karetek) za okres pierwszego półrocza 2017 r. wynosiły dla zespołów
24-godzinnych: specjalistycznych (z lekarzem) – 4136,58 zł za całodobową gotowość, zaś podstawowych (z ratownikami) – 3029,97 zł za całodobowa gotowość.
Natomiast zespoły czasowe tj. 12-godzinne otrzymywały: zespół podstawowy – 1468,70 zł za czasową gotowość, wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego – 2222 zł za czasową gotowość.

Jacek Jankowski

Komentarze

1 komentarz

  1. Jacek odpowiedz

    Jaki zespół ratownictwa medycznego WOPR ??!! Karetka Wodna jest własnością WSPRiS Meditrans Warszawa i przez nich jest obsługiwane. Zanim coś się napisze warto sprawdzić toiowo często się coś takiego zdarza :/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *