POWIAT. Najlepsi z najlepszych uczniów

2015-09-26 4:13:10

Podczas piątkowej (25 września) wyjazdowej sesji Rady Powiatu starosta Robert Wróbel nagrodził najlepszego maturzystę oraz najzdolniejszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski. Najlepszym uczniem okazał się Mateusz Zaremba ze średnią ocen 5,63 z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

 

Nagroda starosty legionowskiego dla najzdolniejszych uczniów przyznawana jest od 2006 roku. Procedurze przyznawania nagrody nadane zostały także takie cechy, które pozwalają propagować nie tylko najlepszych uczniów w środowisku, ale także i mobilizować innych do osiągania jak najlepszych wyników. Kandydaci do nagrody oprócz wysokiej średniej i bardzo dobrego zachowania, muszą uzyskać akceptację rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Samo wręczenie nagród odbywa się w sposób uroczysty w obecności rodziców i wychowawców na corocznych, wrześniowych sesjach Rady Powiatu. W ciągu tych 9 lat zostało przyznanych już 215 nagród, a łączna wysokość środków jaką starostwo przeznaczyło na Nagrody Starosty dla uzdolnionych uczniów wyniosła 322,5 tys. zł. W tym roku po raz pierwszy do grona najzdolniejszych dołączyło także 16 uczniów Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, które z powodzeniem jest prowadzone od ubiegłego roku w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Laureatów tegorocznej nagrody w sali widowiskowej legionowskiego ratusza nagradzali starosta Robert Wróbel, członek zarządu powiatu Michał Kobrzyński, a także prezydent miasta Roman Smogorzewski.

– Rozbiliście Państwo nasz powiatowy bank, ponieważ 47. osób zostało nagrodzonych i wyjątkowo wyróżnionych za swoją pracę, co jest absolutnym rekordem. To jest dowód na to, że praca wykonywana przez uczniów w połączeniu z wysiłkiem rodziców i nauczycieli, osiągnęła pułap, który do tej pory nie był u nas notowany. Jest to praca trzech zespołów. Zespołu nauczycielskiego, krzewiącego edukację. Uczniów, którzy są nie tylko zdolni, poświęcają czas i świadomie przedkładają naukę przed rozrywkę oraz rodziców, którzy motywują i stwarzają warunki do nauki i współpracują ze szkołą w procesie edukacji. Nie jest to proces, która odbywa się wyłącznie w szkole, ale również w domu. Z własnego doświadczenie wiem, że z pewnością nie jest to łatwe. Tym bardziej szczerze Państwu gratuluję – powiedział Robert Wróbel. Najlepszym uczniem powiatu legionowskiego okazał się Mateusz Zaremba ze średnią ocen 5,63 z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Listę pozostałych laureatów prezentujemy w poniższej tabeli.

lista

Podziękowanie od starosty otrzymali również wychowawcy klas, którzy swoją pracą organizacyjną i wychowawczą tworzyli warunki, by uczniowie mogli wykazać się swoimi nieprzeciętnymi zdolnościami. W tym roku wychowawcą, który dochował się aż 8 laureatów nagrody starosty jest Małgorzata Rychlik. Na drugim miejscu uplasowała się Anna Sołoduch, która była wychowawcą 5 tegorocznych laureatów nagrody starosty. Trzecia wyróżniona to Anna Łozińska, która ma 4 laureatów nagrody starosty. W dalszej kolejności, po 3 laureatów mają Renata Ernst-Milerska, Renata Palmowska, Renata Rychcik i Anna Stefanowska. Po 2 laureatów mają Agnieszka Budna, Jarosław Czyżewski, Mariusz Jaskulski, Barbara Łączyńska i Barbara Przytuła-Doktorska. W tym roku jednego laureata dochowali się Anna Borkowska, Jolanta Kucharska, Grzegorz Mankiewicz, Agnieszka Podłucka, Małgorzata Pryk, Dorota Rusiniak, Mariusz Szłoda i Anna Wichrowska. Wszystkim uczniom i nauczycielom gratulujemy!

DARIUSZ BURCZYŃSKI

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *