POWIAT. Noworoczne postanowienia władzy

2015-12-31 11:37:53

Nowy rok zawsze wiąże się z nowymi planami i postanowieniami. Jak ocenia Pani/Pan mijający już 2015 rok? Czy udało się Pani/Panu zrealizować wszystkie założenia i plany? Które z nich zakończyły się sukcesem, a które okazały się nie do wykonania? Jakie postanowienia chciałaby/chciałby Pani/Pan zrealizować w nadchodzącym 2016 roku?

Paweł Głażewski

Paweł Głażewski, legionowski radny

Jak co roku… wiele się działo… Takie moje wieloletnie (jeszcze niespełnione) marzenie… to remont peronu Stacji Legionowo Piaski… Na szczęście widać już światełko w tunelu…, są już efekty rozmów prowadzonych przez prezydenta z kolejarzami, został wykonany projekt, teraz jeszcze tylko 450 tys. i mieszkańcy będą mogli się cieszyć nowym peronem. Zorganizowałem przy współpracy z urzędem miasta pierwszą potańcówkę na osiedlu przy ul. Piaskowej w rytmach disco polo, to osiedle znowu zaczęło tętnić życiem. Brałem udział w Zbiórce Żywności dla Rodzin Ubogich i Potrzebujących, pod egidą Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus ks. Tomasza Chciałowskiego w Biedronce i Kauflandzie na Piaskach – moim zdaniem jest to takie zwieńczenie moich działań w 2015 roku, bo nic mnie bardziej nie spełnia jak pomoc ludziom w potrzebie.

Jakie założenia na najbliższy rok? Oprócz codziennej pomocy ludziom w „przyziemnych sprawach” planuję kontynuować potańcówki w ramach osiedla Piaski, doglądać budowy pływalni, w ramach inicjatywy lokalnej przy współpracy z mieszkańcami wybudować plac zabaw na osiedlu wojskowym i po raz kolejny uczestniczyć w zbiórce żywności dla osób potrzebujących. Mam jeszcze jedno takie prywatne marzenie… chciałbym mieć jeszcze córeczkę!

Perdion Waldemar
Waldemar Perdion, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Legionowie

Komendantem KPP w Legionowie jestem od 20 stycznia 2015 roku. Po dokonaniu przeglądu struktury jednostki i zapoznaniu się z problemami, z jakimi się boryka podjąłem jak się dziś okazuje skuteczne działania, które miały na celu pozyskanie funkcjonariuszy na wolne etaty oraz przy pomocy finansowej władz samorządowych wszystkich gmin naszego powiatu uzupełniłem nowymi radiowozami tabor jednostki oraz pozyskałem sprzęt teleinformatyczny. W chwili obecnej przedstawione problemy w mojej ocenie znacząco się zmniejszyły. Uzupełnienie etatowe komórek skróciło czas oczekiwania na przyjazd podległych mi służb, a w odniesieniu do służby ruchu drogowego zauważalne jest zmniejszenie się liczby wypadków i kolizji. W mijającym roku nawiązałem ścisłą współpracę z Centrum Szkolenia Policji, Oddziałem Prewencji Policji w Warszawie, których funkcjonariusze systematycznie pełnią służbę na terenie naszego powiatu.

Odnosząc się do zamierzeń na rok 2016 to szczególnie chciałbym kontynuować dobrą współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, z którymi wspólnie niesiemy pomoc pokrzywdzonym. Pogłębiać współpracę ze wskazanymi wcześniej służbami, aby zapewnić bezpieczeństwo w istniejących miejscach letniego wypoczynku. Nadal realizować przy pomocy debat społecznych i spotkań, dialog z mieszkańcami i pozyskiwać na bieżąco informację o występujących zagrożeniach, problemach. Do najważniejszych moich planów w odniesieniu do podległych mi służb jest profesjonalizacja ich działań i niesienie wszechstronnej pomocy potrzebującym, skrzywdzonym i poszkodowanym.
Smuniewski Leszek
Leszek Smuniewski, radny Legionowa

W legionowskim samorządzie rok 2015 to pierwszy w historii okres sprawowania niepodzielnej władzy przez środowisko prezydenckie. Trzeba jednak przyznać, że nie był to rok udany. Najpierw symptomatyczne obsadzenie wszystkich stanowisk w radzie radnymi z jednego ugrupowania, potem szereg kontrowersyjnych decyzji dotyczących bezprzetargowego trybu wydzierżawiania bądź zbywania nieruchomości miejskich, unikanie dyskusji na temat zmian w sposobie zarządzania czy odrzucenie proobywatelskich propozycji zmian do statutu miasta. Jeśli do tego dołożymy ustalenie niemal najwyższych na Mazowszu stawek za wodę i ścieki, bulwersującą sprzedaż miejskiej działki przy stadionie czy przedłużającą się budowę dworca, to obraz mijającego roku nie napawa optymizmem. Oby kolejny był lepszy.

Ja w 2016 roku nadal będę pracował nad oddaniem części kompetencji i władzy mieszkańcom, choćby poprzez przyznanie im inicjatywy uchwałodawczej czy utworzenie budżetu obywatelskiego. Takie mechanizmy funkcjonują w coraz większej liczbie miast i sprzyjają budowaniu zarówno lokalnej wspólnoty jak i właściwych relacji pomiędzy władzami miasta i obywatelami. Legionowianie powinni poczuć się gospodarzami we własnym mieście.
Brzezińska Anna
Anna Brzezińska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle określają ustawy, a ich realizacja wiąże się z wykonaniem planu finansowego. Rok 2015 dla pracowników naszego Ośrodka to rok bardzo pracowity, m.in. z powodu szeregu zmian przepisów prawnych i związanymi z tym nowymi zadaniami. Wszystkie zaplanowane zadania zostały przez nasz Ośrodek zrealizowane.
Rok 2016 niesie nowe możliwości, a mianowicie możliwości pozyskiwania środków unijnych, które umożliwiają finansowanie szerokiego wachlarza usług społecznych skierowanych do naszych mieszkańców, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać usługi społeczne. Usługi społeczne to działania skierowane do człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i intelektualnych. Poza tym chcemy zapewnić mieszkańcom Legionowa dostęp do ich wysokiej jakości, dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

W roku 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ma w planach rozwinąć usługi i ofertę dla dzieci i młodzieży, a tym samym zwiększyć wsparcie dla rodzin z dziećmi, w szczególności rodzin z problemami opiekuńczo–wychowawczymi, osób starszych, niepełnosprawnych, Romów, bezrobotnych. Ośrodek od wielu lat w ramach projektów unijnych szkolił opiekunki środowiskowe, niwelując w ten sposób problem bezrobocia wśród naszych mieszkańców, a rozwijając tym samym usługi opiekuńcze dla osób starszych. Także kolejne usługi społeczne przez nas rozwijane wiązać się będą z angażowaniem naszego społeczeństwa do ich realizacji.

Korzystając z okazji życzę mieszkańcom Legionowa wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku.

19118_18756
Bogdan Kiełbasiński, prezes Legionowskiego Stowarzyszenia Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY

Jako osobisty sukces traktuję fakt, że po ostatnich wyborach samorządowych udało się nam utrzymać tak liczny zespół osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia. I chociaż wkrótce będziemy obchodzić 20-lecie naszej działalności, to Stowarzyszenie przechodzi drugą młodość. Dobry wynik wyborczy zmotywował nas do jeszcze większej pracy. Dzieje się tak również za sprawą kreatywności i zaangażowaniu nowych osób. Zorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w wielu przedsięwzięciach charytatywnych, sportowych, kulturalnych, pomocowych. Niektóre z nich kontynuujemy od lat. Trudno wymienić wszystkie, ale wspomnę o turniejach sportowych na Osiedlu Piaski, miejskim Festiwalu Młodych Talentów, konkursach wiedzy o naszym mieście w czasie „DNI LEGIONOWA”, aktywizacji środowiska seniorów oraz powołania zespołu artystycznego „NA LUZIE”, pomocy w zbiórkach środków finansowych dla potrzebujących dzieci, programie zapobiegania bezdomności zwierząt. Z najnowszych inicjatyw należy wspomnieć o uruchomieniu biura bezpłatnych porad prawnych. W ramach działalności samorządowej zrealizowanych zostało mnóstwo inicjatyw związanych z budową infrastruktury miejskiej, modernizacją placówek oświatowych i rozbudową obiektów sportowych, placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Od lat nasz klub radnych wnioskował o budowę wielopoziomowego parkingu w sąsiedztwie stacji kolejowej i wreszcie udało się, jest budowany w ramach inwestycji pod nazwą Centrum Komunikacyjne. (…)
Miejmy nadzieję, że nasze starania o umiejscowienie biblioteki miejskiej w budynku nowego dworca zakończą się sukcesem, chociaż doniesienia ostatnich dni dotyczące planów wydzierżawienia Centrum Komunikacyjnego budzą nasz niepokój.

Oczywiście będziemy kontynuować nasze dotychczasowe działania, które mają charakter corocznych przedsięwzięć. Zapewniam, że będą też nowe pomysły. Zainteresujemy się tematami związanymi z edukacją, uruchamianiem punktów bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców Legionowa w zakresie np.: pomocy prawnej, uzyskania finansowania nowoczesnych systemów ogrzewania, wiedzy na temat finansowego zabezpieczenia rodziny, czy też nowych możliwości z zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.

Będziemy przeciwdziałać polityce zagęszczania zabudowy na legionowskich osiedlach. W ramach działalności samorządowej, będziemy zabiegać o realizację złożonych wniosków do budżetu, w tym m.in. inwestycji w teren rekreacyjny przy Osiedlu Nowy Bukowiec, budowę skweru na Osiedlu Młodych, kontynuację budowy basenu na Piaskach, modernizację przejścia podziemnego pod Centrum Komunikacyjnym, modernizację ulicy Husarskiej oraz największą inwestycję tj. budowę tunelu pod torami na przejeździe kolejowym łączącym ulicę Polną i Kwiatową. To ostatnie przedsięwzięcie, to zadanie na całą kadencję. Będziemy także naciskać na władze powiatu, by bardziej energicznie zajęły się problemem powstania szpitala w Legionowie.

19130_18738

Jarosław Chodorski, wójt Jabłonny

Kończący się właśnie rok to czas wielu wyzwań przed którymi stoi gmina Jabłonna, ale również ważnych inwestycji, które udało nam się zrealizować. Priorytetem dla mnie było zintensyfikowanie prac projektowych dotyczących budowy kanalizacji i wodociągów. Wiele inwestycji wykonaliśmy z myślą o najmłodszych mieszkańcach. Stąd między innymi remont zaplecza basenu w Jabłonnie, budowa i rozbudowa placów zabaw, realizacja projektu „W szkole przedszkole”, liczne remonty w placówkach oświatowych. Zrealizowaliśmy również ważny projekt „Słoneczna Jabłonna”, w ramach którego zainstalowaliśmy ponad 220 instalacji solarnych na dachach budynków jednorodzinnych oraz w budynku użyteczności publicznej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, w którym mieści się Gminne Centrum Kultury i Sportu. Liczne ulice na terenie całej gminy zyskały nowe oświetlenie, a przygotowane w tym roku projekty zrealizujemy w kolejnych latach. Oprócz inwestycji niemniej ważnym obszarem było dla mnie wspieranie licznych inicjatyw organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy. Moje postanowienia i plany dotyczące rozwoju gminy w 2016 r. zawarłem w przygotowanym projekcie budżetu na przyszły rok. Jego przyjęcie w trakcie sesji Rady Gminy Jabłonna, która odbędzie się 29 grudnia będzie równoznaczne z realizacją moich zamierzeń.

Korzystając z okazji składam wszystkim czytelnikom gazety „To i Owo” oraz mieszkańcom Gminy Jabłonna i powiatu legionowskiego najlepsze życzenia pomyślności i spełnienia marzeń w 2016 r.

19130_18737

Maciej Mazur, wójt Nieporętu
Rok 2015 był dla nas bardzo udany, zwłaszcza pod względem inwestycyjnym. Zakończyliśmy realizację dwóch bardzo ważnych projektów kanalizacyjnych. Jeden z nich to zamknięcie opaski sanitarnej wokół Jeziora Zegrzyńskiego, czyli budowa kanalizacji na odcinku Białobrzegi–Rynia, drugi to skanalizowanie trzech miejscowości: Józefowa, Stanisławowa Drugiego i Woli Aleksandra. Łącznie powstało około 20 kilometrów sieci kanalizacyjnej. W tym roku dobiegł też końca montaż kolektorów słonecznych na 590 budynkach, których mieszkańcy korzystają teraz z energii odnawialnej. To był największy tego typu projekt, realizowany na Mazowszu, który przynosi wymierne korzyści finansowe jego uczestnikom i wpływa na poprawę czystości powietrza. I jeszcze jedno przedsięwzięcie, Cyfrowe okno na świat. Umożliwiło ono 240 mieszkańcom gminy, otrzymanie nieodpłatne komputerów z dostępem do sieci.

Przekazanie im sprzętu poprzedziło szkolenie z zakresu jego obsługi, korzystania z oprogramowania i Internetu. W ramach tego samego projektu 60 komputerów przekazanych zostało szkolnym pracowniom informatycznym. Nasze porty nad Jeziorem Zegrzyńskim wyposażone zostały w nowoczesne pomosty do cumowania łodzi, są ulubionym miejscem mieszkańców i turystów do uprawiania sportów i rekreacyjnego spędzania czasu. Zrealizowaliśmy też wiele inwestycji drogowych, najważniejsze z nich to przebudowa we współpracy ze Starostwem Powiatowym ulicy Izabelińskiej i nasza gminna – remont ulicy Małołęckiej. Wykonanie wielu z tych inwestycji, jak np. kanalizacji, nie byłoby możliwe bez pozyskania środków unijnych. W 2015 roku do budżetu gminy, na dokończenie rozpoczętych w ubiegłych latach i zrealizowanie tegorocznych projektów, wpłynęło prawie 14 mln złotych. To nasz wspólny duży sukces. Opracowaliśmy także ważne dokumenty – Strategię rozwoju gminy na lata 2015 – 2025, Plan gospodarki niskoemisyjnej do 2020 roku oraz koncepcję budowy sieci światłowodowej. Udało nam się też ustrzec gminę przed utratą środków finansowych w związku z upadłością Banku Rzemiosła i uniknąć poważnych kłopotów. Wszystko, co zaplanowaliśmy na 2015 rok, zostało wykonane.
A co chciałbym zrealizować w 2016 roku? Na pewno zakończyć z sukcesem rozbudowę szkoły w Józefowie, wykonać dalsze remonty szkół. Wdrożyć realizację dokumentacji projektowej kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej, by móc aplikować o następne środki unijne. A moim marzeniem jest jak najprędzej zakończyć zaplanowaną rozbudowę budynku urzędu gminy, aby znacząco poprawić warunki załatwiania spraw urzędowych przez mieszkańców. Liczę na to, że wszystko to, co zaplanowaliśmy na 2016 rok z myślą o rozwoju gminy Nieporęt i poprawie warunków życia jej mieszkańców, uda nam się z sukcesem zrealizować.

Sylwester Sokolnicki, burmistrz Serocka

Może za wcześnie, by dokonać jednoznacznej oceny minionych dwunastu miesięcy w gminie Serock. Pierwsze skojarzenia są jednak pozytywne. W wymiarze politycznym był to pierwszy rok z nowo wybraną Radą Miejską. Udało się w sposób właściwy ułożyć relacje między organem wykonawczym, a ustawodawczym z pożytkiem dla społeczności lokalnej.

Właściwie wszystkie planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Gmina była zaangażowana w wiele projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Wszystkie udało się zakończyć i rozliczyć. Jednak zaspokajanie potrzeb obywateli, to nie tylko realizacja inwestycji, ale również realizacja innych niezbędnych przedsięwzięć w dziedzinie sportu, kultury czy bezpieczeństwa obywateli.

Przez kilka lat – od 2007 roku – gmina Serock zabiegała w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej o remont, będących w katastrofalnym stanie, zapór bocznych w ujściowym odcinku rzeki Bug. Cennym sukcesem jest więc zakończenie prac umacniających owe zapory boczne i prac bagrowniczych (pogłębienie) ujścia Bugu do Narwi. Dzisiaj, dzięki tym niezbędnym działaniom, wschodnia część gminy zabezpieczona jest przed powodziami na wiele lat.
Kolejnym przykładem jest zakup nowego i bardzo nowoczesnego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku, która działa w sytuacjach ratowania życia ludzkiego i mienia nie tylko na terenie gminy, ale również na obszarze powiatu.

Jest wiele postanowień noworocznych i wynikają one z rozmów z naszymi mieszkańcami. Dotyczą one zarówno działań inwestycyjnych jak i społecznych. Wielkie wyzwanie to również absorbcja środków zewnętrznych – uzupełniających budżet gminy.

Żeby zrealizować wiele pomysłów i sprostać oczekiwaniom społecznym konieczna jest zmiana podejścia rządzących do samorządów. Od wielu lat na samorządy nakładane są coraz to nowe obowiązki bez zabezpieczenia odpowiednich środków na ich realizację. Tak dalej być nie może. Samorząd jest w przestrzeni publicznej niezwykle ważnym podmiotem, musi zatem być traktowany poważnie, jako partner i tego życzyłbym sobie po zmianie władzy w RP. Życzyłbym też samorządom zwiększenia dochodów, które pozwolą na realizację potrzeb mieszkańców.

Kownacki Paweł

Paweł Kownacki, wójt Wieliszewa

Jak oceniam mijający rok? Osobiście cieszę się, że udało mi się przebiec pierwszy raz w życiu maraton a nawet 3 takie biegi. Cieszę się, że udało mi się wyrwać z rodziną na zasłużone wakacje w tym w ukochane Tatry.
Cieszę się również, że w gminie, którą dane jest mi prowadzić rozwija się kapitał społeczny. Rokrocznie w sukces Gminy Wieliszew włącza się coraz więcej osób. Dzięki temu w tym roku brałem udział w wielu projektach, których inicjatorami byli właśnie mieszkańcy. Pomysłowość inicjatyw, jakie są podejmowane jest bardzo szeroka i każda z nich cieszy się ogromną popularnością.

W mijającym roku udało nam się zrealizować również wiele inwestycyjnych projektów, jak choćby szkoła i przedszkole w Łajskach. Powstaje również sala sportowa przy Gimnazjum w Wieliszewie, na którą udało się uzyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kolejne dobrze wydane pieniądze zostały przeznaczone na kanalizację. Kończymy prace w Łajskach i Michałowie–Reginowie. Nie można również nie wspomnieć o kolejnym etapie remontowanej zabytkowej Kaplicy w Wieliszewie.
Nowy rok, to jak zawsze nowe wyzwania, plany i zamierzenia. Zawodowo będę dalej starał się uczciwie pracować dla Gminy Wieliszew.

Tak prywatnie… chcę nauczyć młodszego syna jazdy na rowerze, ze starszym chcę przeczytać wszystkie książki o Harrym Potterze. A sam chcę przełamać czas 3:30 podczas maratonu oraz zaliczyć Ultramaraton Powstańca w Wieliszewie 31 lipca 2016 r. czyli przebiec 63 km, by uczcić pamięć o Powstańcach Warszawskich.

Robert_Wrobel_1

Robert Wróbel, starosta legionowski

Miniony rok upłynął w powiecie pod znakiem inwestycji. Przebudowaliśmy ul. Izabelińską w Nieporęcie, Nasielską w Borowej Górze, Sobieskiego i Krakowską w Legionowie, zbudowaliśmy też całkiem nową drogę w Legionowie, łączącą ul. Jagiellońską z Krakowską, co sprawiło, że system komunikacyjny w tej okolicy stał się bardziej wydolny. Zakończyły się już prace przy budowie kładki pieszo-rowerowej nad torami (trwają odbiory techniczne), kończy się I etap rozbudowy szkoły specjalnej, w zespołach szkół w Serocku i przy ul. Targowej w Legionowie zainstalowaliśmy nowe kotłownie, w powiatowej przychodni prowadzone były remonty, a kolejny jest planowany na początek przyszłego roku. Na większość tych przedsięwzięć powiat pozyskał zewnętrzne finansowanie. Cieszy mnie też, że udało nam się stworzyć, wspólnie ze stroną pozarządową, Centrum Integracji Społecznej. Ta inicjatywa, teraz prowadzona już samodzielnie przez powiat, nadal się rozwija i obejmuje swoją opieką kolejne potrzebujące pomocy osoby.

W nowym roku chciałbym szczególny nacisk położyć na dziedziny, które są ważne dla każdego mieszkańca, m. in. edukację i zdrowie. Będziemy remontować NZOZ “Legionowo”, planujemy kolejne prace remontowe w szkołach, wiosną ruszy budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Będę wspierał inicjatywy związane z aktywizacją zawodową mieszkańców i pomagające im w powrocie na rynek pracy. Dalej będę też dbał o wysoką jakość usług administracyjnych, jakie świadczy dla mieszkańców starostwo. Nie zapominam też o modernizacji sieci drogowej – inwestycje w tę dziedzinę również zaplanowaliśmy wspólnie z zarządem w budżecie na 2016 rok.

Korzystając z okazji chciałbym złożyć wszystkim Mieszkańcom powiatu serdeczne życzenia pomyślności w 2016 roku. Życzę Państwu optymizmu i wiary w swoje możliwości, które przełożą się na sukcesy zarówno na polu zawodowym, jak i w życiu prywatnym.

Szymon Rosiakq

Szymon Rosiak, przewodniczący Rady Powiatu i prezes SML-W

Miniony rok dla Spółdzielni był udany, choć, tak jak w życiu były i sukcesy i chwile pełne wyzwań. Nie udało nam się w pełni zrealizować programu termomodernizacji, zgodnie z przyjętym kilka lat wcześniej harmonogramem, jednak przygotowaliśmy już plany na kolejne trzy lata tak, żeby “nadrobić” tegoroczne zaległości i wykonać to, co było we wcześniejszych założeniach. Mimo skromnych środków na remonty stan utrzymania zasobów spółdzielczych jest taki, że nie odczuwamy dotkliwych awarii. Oczywiście naszym celem, nie tylko na najbliższy rok jest poprawianie komfortu życia mieszkańców w zakresie w jakim mamy na to wpływ. Niewątpliwym wyróżnieniem jest uhonorowanie Spółdzielni tytułem Grand Prix pięciolecia programu Dobra Spółdzielnia oraz przyznanie I miejsca części osiedla Przylesie w Jabłonnie w Konkursie “Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015” organizowanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich w kategorii “Zespoły budynków jednorodzinnych”.

Dla Powiatu Legionowskiego rok 2015 upłynął pod znakiem zmiany na stanowisku Starosty. Swoją rolę na stanowisku Przewodniczącego Rady Powiatu postrzegam jako inicjatora współpracy dla dobra lokalnej społeczności. Czasem wymaga to zdolności rozjemczych, niekiedy negocjacyjnych, jednak, co muszę przyznać, wszyscy członkowie Rady, niezależnie od tego jaką opcję polityczną reprezentują, w istotnych sprawach potrafią zadziałać ponad podziałami i wybrać to co dla samorządowych działaczy jest priorytetem: sprawne i rozsądne funkcjonowanie powiatu.

Zebrał: DB

Fot. pixabay.com

Komentarze

2 komentarze

  1. jury odpowiedz

    w pierwszym konkursie na ” Łgarza roku 2016 ” bezapelacujnie wygrał wójt gminy Jabłonna. Gratulujemy i żyszymy dalszych sukcesów w samorzadzie gminnym

  2. Edek odpowiedz

    Jeśli dobrze pamiętam ostatni budżet w Jabłonnie, który wykonywał wójt, był budżetem Olgi Muniak. Czekamy więc na coś co nas zaciekawi. Czyli konkretne efekty. Była mowa o kanalizacji w Chotomowie. NIc nie powstało, a podobno w nowym budżecie realizacji też nie będzie. Czy to była znów pomyłka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *