POWIAT. Pieniądze dla każdego?

2015-09-21 12:49:20

Mieszkaniec powiatu legionowskiego czekał na przelew około 400 zł z PIT-u. Gdy przyszedł na pocztę, okazało się, że pobrał je ktoś z jego rodziny i mu nie oddał. Czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem?

Problem zasygnalizowała nam Czytelniczka, która w legionowskiej placówce Poczty Polskiej widziała młodego człowieka, który starał się ustalić, kiedy otrzyma z PIT-u wspomniane 400 zł. Gdy krzyczał i się denerwował pracownicy poczty nie poczuwali się do winy i tylko prosili, by się uspokoił. – Niektórym 400 zł musi wystarczyć na miesięczne wyżywienie albo na opłacenie krótkiego wakacyjnego odpoczynku. Współczułam młodemu mężczyźnie i z trwogą pomyślałam, czy ja również mogę znaleźć się w takiej sytuacji? – napisała do TiO.
Wziął niezameldowany
Z wyjaśnień pracowników poczty, jakie udzielali młodemu człowiekowi wynikało, że pieniądze odebrał w miejscu zamieszkiwania adresata jego brat. – Jak to możliwe, przecież on nie jest tam nawet zameldowany – krzyczał adresat przekazu. Sytuacja ta wydarzyła się w sierpniu. Okazało się, że pieniądze z PIT-u brat adresata pobrał 3 tygodnie wcześniej. Poszliśmy do wskazanej placówki poczty, ale odesłano nas tam do rzecznika prasowego.
Udzielenie pełnomocnictwa
Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo pocztowe można udzielać komuś pełnomocnictwa do odbioru w swoim miejscu zamieszkania np. przekazów pocztowych. Gdy nikogo się jednak do tego nie upoważni, to należy osobiście odbierać np. pieniądze na poczcie. Art. 37 tej samej ustawy informuje jednak, że pracownik poczty ma prawo przekazać np. pieniądze osobie zamieszkałej z adresatem, o ile adresat tego nie zabronił… Gdy więc hipotetycznie w domu adresata przebywa niezameldowany brat adresata albo zamieszkująca z nim kobieta, a on nie zabronił im przekazywania listów albo pieniędzy, to pracownik poczty bez wahania wręcza im pieniądze w ramach przekazu.

OLGA GAJDA

Poczta Polska odpowiada
O ustosunkowanie się do opisanego zdarzenia poprosiliśmy rzecznika prasowego Poczty Polskiej. – Naszą działalność reguluje ustawa z 23 listopada 2012 r. „Prawo pocztowe” opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2012, poz. 1529 – napisała Kamila Supron-Kalinowska z biura prasowego. Odpowiedzialność operatora pocztowego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania oraz postępowanie reklamacyjne zostały uregulowane w Ustawie Prawo pocztowe art. 87 – 96. Znaleźć tam można również katalog usług, zasady i wysokość odszkodowań. Na podstawie art. 92 cytowanej ustawy, reklamację na niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi może złożyć nadawca lub adresat, jeżeli nadawca zrzekł się na rzecz adresata prawa dochodzenia roszczeń. (…)
Adresat może złożyć w placówce operatora pocztowego pisemne zastrzeżenie w zakresie nie wypłacania kwot przekazów pocztowych osobie wspólnie z nim zamieszkałej. Reguluje to ustawa Prawo pocztowe art. 37.2.3, Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U z 2013 r. poz. 545) – § 32 oraz Regulaminu świadczenia usługi przekaz pocztowy (§ 30).

MaCh

Komentarze

1 komentarz

  1. Hejter odpowiedz

    To jak zgodnie z art. 37 mam zabronić przekazywania listów poleconych i pieniędzy domownikom ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *