POWIAT. Ruszył przetarg na DK 61

2015-10-02 5:18:12

W czwartek 1 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na kontynuację projektowania i budowę Drogi Krajowej nr 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie do skrzyżowania z ulicą Wolską na granicy z Michałowem-Reginowem. Termin składania ofert do 5 listopada br.

 

– Dobre wiadomości dla mieszkańców powiatu legionowskiego i całego regionu. Kilka tygodni temu wprowadziliśmy budowę DK 61 do Programu Budowy Dróg Krajowych. Teraz przyspieszyłem rozpoczęcie budowy. Dziś ogłoszony został przetarg. Wiosną ruszą prace budowlane. Teraz uzgadniamy szybkie uruchomienie budowy na kolejnym odcinku. Są szanse by również zostały przyspieszone! – poinformował Jan Grabiec, wiceminister w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Zakres wszystkich robót
Zamówienie m. in. obejmuje zaprojektowanie dwujezdniowej drogi krajowej nr 61 na trzecim odcinku w Legionowie od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską w Michałowie-Reginowie o łącznej długości ok. 1,8 km, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego, budowę dróg technologicznych, budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni, budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym sygnalizację świetlną, wzmocnienie podłoża gruntowego oraz zapewnienie stateczności skarp, wycinka istniejącej zieleni i nowe zagospodarowanie terenu zielenią.

Budowa już na wiosnę?
O wyborze najkorzystniejszej oferty w 90 proc. będzie decydowała cena, po 5 proc. uzyska okres gwarancji i termin realizacji inwestycji. Termin składania wniosków jest wyznaczony do 5 listopada br. do godziny 12.00. Oznacza to, że jeszcze w tym roku może zostać wyłoniony wykonawca. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy. – Doprowadziliśmy do budowy obwodnicy Jabłonny i Serocka oraz dwóch odcinków przejścia przez Legionowo. Najtrudniej zawsze było doprowadzić do przetargu. Potem wszystko idzie „z górki”. Rozstrzygnięcie, umowa, wykonanie, odbiór – przekonuje Grabiec. Dokończenie budowy DK 61 w Legionowie ma wynieść około 90 mln zł i jest szansa, aby wbicie pierwszej łopaty nastąpiło na wiosnę w przyszłym roku.

„Kiełbasa wyborcza”, czy realne plany?
– Jest już konkret jeżeli chodzi o dalszy odcinek z Michałowa-Reginowa do ronda w Zegrzu. Rozmawiałem z GDDKiA, ponieważ udało się zwiększyć pulę środków i przeznaczyć 400 mln zł na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to nasza inwestycja DK 61 w pierwszej kolejności ma być z tej puli środków finansowana – przekonuje wiceminister Jan Grabiec i jednocześnie kandydat w wyborach do parlamentu. Jak zapewnia, w GDDKiA jest już nawet przygotowywany przetarg na wykonanie tego odcinka w systemie „projektuj i buduj”. Oznacza to, że w momencie kończenia budowy odcinka do Michałowa-Reginowa, może rozpocząć się budowa odcinka drogi do ronda w Zegrzu. Jest to o tyle zaskakująca informacja, iż realizacja tego odcinka była do tej pory na etapie jedynie koncepcji.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Więcej o tej sprawie przeczytasz:

POWIAT. Będzie rozbudowa DK 61

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *