LEGIONOWSKI. Ruszył przetarg na ochronę przeciwpowodziową

2017-05-25 11:40:47

Długotrwałe starania o poprawę infrastruktury przeciwpowodziowej w gminie Jabłonna i w gminach sąsiednich przyniosły efekty. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej ogłosił przetarg na wykonanie projektu przebudowy wału przeciwpowodziowego od Jabłonny do Nowego Dworu. Zarządca wału oszacował wartość dokumentacji na blisko 1,5 mln zł. Całość prac, które mają uchronić ponad 6,8 tys. ha przed powodzią, pochłonie jednak 70 mln zł


W listopadzie ubiegłego roku gminy Jabłonna, Wieliszew, Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki, wraz z powiatem legionowskim i nowodworskim oraz województwo mazowieckie zadeklarowały współpracę na rzecz przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły. Porozumienie zakłada m.in. udział samorządów i skarbu państwa we współfinansowaniu kosztów opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej.

Przebudowa wału do 2022 roku

Dokumentacja projektowa ma być wykonana do końca 2017 roku, zaś przebudowa wału ma zostać przeprowadzona do końca 2022 roku. Inwestorem będzie województwo mazowieckie, w imieniu którego zadanie prowadzić będzie Maz. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW). Wstępną całkowitą wartość zadania szacuje się na 70 mln zł, środki na przygotowanie inwestycji to 1,5 mln zł, z czego 500 tys. zł przeznaczą województwo i skarb państwa, gminy Jabłonna i Nowy Dwór Maz. po 250 tys. zł, gminy Legionowo i Wieliszew po 100 tys. zł, a powiaty legionowski i nowodworski po 150 tys. zł.

Blisko 19 km wału do naprawy

Przedmiotem zamówienia opublikowanego 17 maja br. na stronie WZMiUW w Warszawie, jest wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji polegającej na przebudowie z elementami rozbudowy prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Wisły. Długość wału, którego dotyczy projekt to 18,8 km. Termin składania oraz otwarcia ofert upływa 29 maja. Wykonawca wybrany przez WZMiUW w Warszawie, będzie zobowiązany do zakończenia prac projektowych do 8 grudnia 2017 r. Zatem czas nagli, gdyż wał w wielu miejscach jest w bardzo złym stanie.

Ponad 6,8 tys. hektarów zagrożonych powodzią

Obwałowanie Wisły chroni przed powodzią dolinę o powierzchni ok. 6 803,18 ha (68,03 km2) na terenie m.st. Warszawy, powiatu legionowskiego i powiatu nowodworskiego. Planowana inwestycja znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także graniczy z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły. W międzywalu znajdują się rezerwaty przyrody „Ławice Kiełpińskie” i „Kępy Kazuńskie”. W południowej części odcinka wału objętego opracowaniem mieści się rezerwat przyrody „Jabłonna”, a w północnej części odcinka położony jest teren włączony do specjalnego obszaru ochrony siedliskowej w ramach sieci Natura 2000 pod nazwą „Ostoja Nowodworska”.

DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *