POWIAT. Spór o ekrany przy DK 61

2022-02-16 6:25:30

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekuje na wydanie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRiD) – rozbudowa do przekroju dwujezdniowego w obu kierunkach 4,5 km odcinka Drogi Krajowej 61 od granicy Legionowa do skrzyżowania (ronda) w Zegrzu Południowym

Z informacji jakie udało nam się uzyskać z GDDiK wynika, że w tej chwili trwa etap projektowania drogi, zaś wykonawca konsorcjum firm w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. (lider) i TORPOL S.A. (partner) jest na etapie opracowywania projektów: technicznego i wykonawczego. Zgodnie z założeniami decyzja ZRID powinna zostać uzyskana w I połowie br. Tym samym będzie możliwe rozpoczęcie budowy. Całkowity koszt budowy ma wynieść 194 840 229,92 zł brutto. Zaś rozbudowana droga powinna zostać oddana do użytku w II kwartale 2024 r.

Dramatyczny list mieszkanki

W związku z rozbudową DK 61 na kolejnym odcinku z Michałowa-Reginowa do Zegrza otrzymaliśmy list od zaniepokojonej mieszkanki gm. Wieliszew. Od czerwca 2021 r. prowadzi ona korespondencję z GDDiK w sprawie montażu ekranów akustycznych na wysokości działki jednorodzinnej w Michałowie-Reginowie. Tymczasem przedstawiony projekt nie przewiduje ekranów na wysokości jej działki.
Jak zauważa zainteresowana, w projekcie przebudowy drogi zaplanowano zmniejszenie jej działki o pas o szerokości ponad 10 m. A co za tym idzie, zlikwidowany zostanie obecny pas zieleni, który dzisiaj stanowi ochronę przed hałasem i zanieczyszczeniami.

Ekrany postawią gdzie indziej

Zgodnie z treścią otrzymanego listu, plany przebudowy drogi z 2012 r. zakładały postawienie ekranów wzdłuż całej ulicy. Mieszkańcy zostali wtedy poinformowani na zebraniu, że w celu ochrony zdrowia i życia przed hałasem i zanieczyszczeniami ekrany są koniecznością. Dziś okazuje się, że ekrany staną po drugiej stronie ulicy. Ekrany zostaną zamontowane także po tej stronie drogi, ale kilkanaście metrów od działki naszej czytelniczki. Bez ekranów pozostaje 7 działek, z czego
6 jest działkami mieszkalnymi o zabudowie jednorodzinnej. W sprawie ustawienia ekranów także przy tych działkach interweniował w GDDiK wójt Paweł Kownacki.

GDDiK nie decyduje

Po otrzymaniu listu wystosowaliśmy pytania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie. Z odpowiedzi rzeczniczki Małgorzaty Tarnowskiej wynika, że GDDiK nie decyduje o umiejscowieniu bądź nie umieszczeniu ekranów akustycznych. Zabezpieczenia akustyczne powstają w oparciu o wydane decyzje, postanowienia oraz pozwolenia. Dowiedzieliśmy się także, iż ekrany akustyczne wykonawca zaprojektował zgodnie z przepisami. A także, iż wykonany został raport o oddziaływaniu na środowiskowo w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Ostateczne usytuowanie ekranów

Ostateczną lokalizację ekranów akustycznych ustali Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która ma wydać odpowiednie postanowienie. Ma to nastąpić w ramach procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wspomniany raport oddziaływania na środowisko zawiera analizę oddziaływania rozbudowy drogi między innymi w zakresie hałasu – rozkładu oraz zasięgu hałasu generowanego przez użytkowanie drogi.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *