LEGIONOWSKI. Starostwo wyremontuje szkoły, drogi i przychodnię

2019-02-02 12:52:33

Radni Powiatu Legionowskiego uchwalili budżet na 2019 r. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje mają wynieść 19 mln 800 tys. zł. Priorytetowymi inwestycjami mają być, inwestycje drogowe, dokończenie remontu przychodni „na górce” oraz dokończenie budowy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka


Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Legionowskiego radni uchwalili budżet na 2019 r. Planowane dochody budżetu w tym roku ma wynieść 107 mln 650 tys. zł. Wydatki planowane na ten rok mają wynieść 122 mln zł w tym 19 mln 800 tys zł maja wynieść wydatki majątkowe, w tym inwestycje. Różnica między dochodami, a wydatkami wynosząca 14 mln 400 tys. zł ma zostać pokryta przychodami ze sprzedaży obligacji.

Infrastruktura drogowa

Jak możemy przeczytać w uchwale budżetowej na 2019 r. w ślad za przyjętą Strategią Rozwoju Powiatu i Planem operacyjnym na realizację inwestycji drogowych zaplanowano kwotę 6 min 200 tys. zł. Jedną z największych zaplanowanych inwestycji jest drugi etap przebudowy drogi powiatowej nr 1807 w Gminie Serock. Kwota 3,5 mln zł ma obejmować budowę drogi oraz wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości pod tę inwestycję. Kolejny 1 mln zł w budżecie został zabezpieczony na odwodnienie dróg powiatowych. W tym roku kontynuowana jest również budowa bezpiecznych przejść dla pieszych, na to zadanie Powiat ma przeznaczyć 250 tys. zł. Uchwała zapowiada również nowe inwestycje drogowe: przebudowę wpustów do odprowadzania wody w ciągu drogi nr 1820W w gminach: Jabłonna i Wieliszew (750 tys. zł) oraz projekt i budowę chodnika na odcinku drogi nr 1802W w Dębe (500 tys. zł)
Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
W tym roku w budżecie zaplanowano również środki na dokończenie realizacji budowy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w ramach rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych wraz z wyposażeniem placówki. Zakres inwestycji obejmować ma budowę trzech kondygnacji, na których usytuowane będą: Przedszkole Specjalne, Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie prawie 4 mln zł.

Przebudowa przychodni

Kolejną dużą inwestycją zaplanowaną w tegorocznym budżecie jest dokończenie inwestycji polegające na przebudowie i adaptacji pomieszczeń budynku przychodni NZOZ Legionowo wraz z rozbudową o nową klatkę schodową oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Mazowieckiego. Środki zaplanowane na ten cel to 5 mln 300 tys. zł.

Szkoły

W zakresie zwiększania atrakcyjności szkół powiatowych dla uczniów zaplanowano środki na modernizację pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Targowej w Legionowie (180 tys. zł). Zaplanowano również środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt (250 tys. zł). Dodatkowo planowane jest stworzenie systemu odwodnienia drogi wewnętrznej i chodników przy szkole na ul. Targowej oraz wykonanie izolacji fundamentów, przebudowy schodów przy budynku Liceum Konopnickiej.
KT

Komentarze

2 komentarze

  1. Absolwent odpowiedz

    To i tak kropla w morzu potrzeb dla tej szkoły, nie ma sali gimnastycznej jest niedawno otwarte boisko tylko w sezonie letnim do korzystania. Nie ma także stołówki, nawet nie ma gdzie zjeść obiadu😞

  2. uczeń odpowiedz

    “W zakresie zwiększania atrakcyjności szkół powiatowych dla uczniów zaplanowano środki na modernizację pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Targowej w Legionowie” – to chyba jakiś żart nasz szkoła nie ma żadnej pracowni gastronomicznej.
    Ciekawe gdzie będą robili tą pracownie, chory pomysł. Najpierw może ktoś zaprowadził by porządek w szkole, z resztą brak słów na to co się u nas dzieje.
    Szkoda, że nie poszedłem do Warszawy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *