Więcej na zdrowie

2016-04-09 9:45:51

Powiatowi radni jednomyślnie opowiedzieli się za zwiększeniem środków finansowych na działania prozdrowotne realizowane przez powiat legionowski. Zdecydowano o przeznaczeniu dodatkowych 40 tys zł na badania profilaktyczne raka jelita grubego i prostaty, oraz 25 tys zł na dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uchwałę w tej sprawie przegłosowano na marcowej sesji rady powiatu. – Dodatkowe środki finansowe w kwocie 40 tys zł zostaną przeznaczone na rozszerzenie oferty Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” o badania profilaktyczne raka jelita grubego i prostaty. – powiedział starosta Robert Wróbel. Akcja „Profilaktyka raka jelita grubego” skierowana będzie do osób powyżej 50. roku życia i realizowana poprzez zorganizowanie badań przesiewowych na krew utajoną w kale. Osoby, u których badanie da wynik pozytywny będą mogły poddać się kolonoskopii przeprowadzonej w znieczuleniu ogólnym wraz z możliwością biopsji, jeśli w trakcie procedury zostaną wykryte podejrzane zmiany. Z kolei programem „Profilaktyka raka prostaty” objęci zostaną mężczyźni powyżej 40. roku życia. W jego ramach wykonywane będą badania krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA wolnego oraz badania ultrasonograficzne gruczołu krokowego. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości pacjenci zostaną skonsultowani przez lekarza urologa, który zadecyduje o dalszym postępowaniu diagnostycznym i ewentualnym leczeniu.

Zdecydowano również o ponad dwukrotnym zwiększeniu finansowania programów „Krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego” oraz “Szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy na terenie Powiatu Legionowskiego”. W efekcie wydłużono czas realizacji obu inicjatyw, co będzie skutkować objęciem nimi większej liczby mieszkańców. Powyższe zadania zostaną przeprowadzone we współpracy z podmiotami zewnętrznymi wyłonionymi w otwartych konkursach ofert.

Radni podjęli także decyzję o przeznaczeniu 25 tys zł na dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim, z którego świadczeń korzystają mieszkańcy powiatu legionowskiego. – Dzięki tej inwestycji zabezpieczone zostaną potrzeby pacjentów posiadających wskazania do wykonania tomografii komputerowej. Dzięki temu zakupowi nie będzie konieczności odsyłania chorych do innych podmiotów leczniczych i skróci się okres oczekiwania na badanie – wyjaśnia starosta Wróbel. W planach zarządu powiatu jest także wydanie informatora z danymi teleadresowymi poradni medycznych z terenu powiatu oraz niezbędnymi informacjami dla pacjentów dotyczącymi funkcjonowania i zasad korzystania z ośrodków służby zdrowia.

źródło: Powiat Legionowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *