LEGIONOWSKI. Wprowadzono obowiązek zmiany nazwy ulic. Mogą zmienić Ci adres…

2017-06-22 6:50:05

Do 2 lipca br. gminy powinny zmienić nazwy ulic, budowli itp. upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny


W przypadku nie wykonania ustawowego obowiązku zmiany nazwy ulicy itp. Wojewoda w ciągu 3 miesięcy do 2 lipca 2017 r. może wydać zarządzenie zastępcze, w którym nada ulicy nową nazwę.

Nazwy ulic do zmiany

Poniżej podajemy przykładowe nazwy ulic, które powinny zostać zmienione:
ul. 1 Armii Wojska Polskiego, ul. 1 AWP, ul. 2 Armii Wojska Polskiego, ul. 2 AWP, ul. 22 Lipca, ul. 9 Maja (1945 r.), ul. Armii Czerwonej, ul. Armii Ludowej, ul. Berlinga Zygmunta, ul. Buczka Mariana, ul. Dąbrowszczaków, ul. Duracza Teodora, ul. Findera Pawła, ul. Fornalskiej Małgorzaty, ul. Gomułki Władysława, ul. Gwardii Ludowej (PPR), ul. Hibnera Władysława, ul. Modzelewskiego Zygmunta, ul. Nowotki Marcelego, ul. PKWN, ul. PPR, ul. Pstrowskiego Wincentego, ul. Rapackiego Adama, ul. Roli-Żymierskiego Michała, ul. Sawickiej Hanki (Hanny Sawickiej), ul. Sołdka Stanisława, ul. Walki Młodych, ul. Zawadzkiego Aleksandra, ul. Związku Młodzieży Polskiej (ZMP), ul. Związku Walki Młodych (ZWM), ul. …-lecia PRL itd… .

Skutki zmiany nazwy ulicy

Zmiana nazw ulic dokonana na podstawie ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nie mają wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że dokumenty np. dowody osobiste ze „starym adresem” pozostają ważne cały czas na jaki zostały wydane.

Jacek Jankowski

Komentarze

1 komentarz

  1. Kati odpowiedz

    Ciekawe, czy po kolejnych wyborach będziemy kasowali nazwy ulic związane z pislamem i martwym prezydencikiem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *