Facebook

PRZEMYŚLENIA BYŁEGO RADNEGO.Algorytmem w niepełnosprawnych

2019-01-19 11:33:12

 

Problem, o którym piszę dotyczy Art.48 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie ALGORYTMU przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. (Dz. U. z dnia 20 maja 2003 roku)


Jednym z czynników ALGORYTMU przekazywania środków PFRON do powiatów jest liczba osób niepełnosprawnych w powiecie. Dane wprowadzane do algorytmu są z mocy w/w Rozporządzenia danymi GUS-u i stanowią liczbę osób niepełnosprawnych w danym powiecie, wynikającą z Narodowego Spisu Powszechnego obecnie z 2011 roku i mogą być zmienione po kolejnym Narodowym Spisie Powszechnym (za 10 lat).
Rozporządzenie nie uwzględnia problemu migracji, wynikającej ze zróżnicowanego rozwoju gospodarczego Polski. W konsekwencji tworzy to niesprawiedliwy podział środków PFRON.
Powiaty, w których (w wyniku migracji) spada liczba ludności, w tym liczba osób niepełnosprawnych, otrzymują niezmieniane przez 10 lat środki z PFRON – u i mają problem ich wydatkowania. Natomiast w powiatach, w których liczba ludności (w tym osób niepełnosprawnych) wzrasta w wyniku migracji (np. powiat legionowski), brakuje środków na realizację ustawowych zadań powiatu, dotyczących osób niepełnosprawnych.

Wystarczy w Rozporządzeniu dodać zapis:
Liczba osób niepełnosprawnych w powiatach ustalana jest na koniec roku kalendarzowego i uwzględnia wskaźnik migracji wg danych Wojewódzkich Urzędów Statystycznych.

Nie generuje to dodatkowych środków z Budżetu Państwa. Zapewnia tylko ich sprawiedliwą relokację.
Na taką zmianę czekają osoby niepełnosprawne naszego powiatu.
Stanisław Gołąbek

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *