PRZEMYŚLENIA BYŁEGO RADNEGO.Algorytmem w niepełnosprawnych

2019-01-19 11:33:12

 

Problem, o którym piszę dotyczy Art.48 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie ALGORYTMU przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. (Dz. U. z dnia 20 maja 2003 roku)


Jednym z czynników ALGORYTMU przekazywania środków PFRON do powiatów jest liczba osób niepełnosprawnych w powiecie. Dane wprowadzane do algorytmu są z mocy w/w Rozporządzenia danymi GUS-u i stanowią liczbę osób niepełnosprawnych w danym powiecie, wynikającą z Narodowego Spisu Powszechnego obecnie z 2011 roku i mogą być zmienione po kolejnym Narodowym Spisie Powszechnym (za 10 lat).
Rozporządzenie nie uwzględnia problemu migracji, wynikającej ze zróżnicowanego rozwoju gospodarczego Polski. W konsekwencji tworzy to niesprawiedliwy podział środków PFRON.
Powiaty, w których (w wyniku migracji) spada liczba ludności, w tym liczba osób niepełnosprawnych, otrzymują niezmieniane przez 10 lat środki z PFRON – u i mają problem ich wydatkowania. Natomiast w powiatach, w których liczba ludności (w tym osób niepełnosprawnych) wzrasta w wyniku migracji (np. powiat legionowski), brakuje środków na realizację ustawowych zadań powiatu, dotyczących osób niepełnosprawnych.

Wystarczy w Rozporządzeniu dodać zapis:
Liczba osób niepełnosprawnych w powiatach ustalana jest na koniec roku kalendarzowego i uwzględnia wskaźnik migracji wg danych Wojewódzkich Urzędów Statystycznych.

Nie generuje to dodatkowych środków z Budżetu Państwa. Zapewnia tylko ich sprawiedliwą relokację.
Na taką zmianę czekają osoby niepełnosprawne naszego powiatu.
Stanisław Gołąbek

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *