PRZEMYŚLENIA BYŁEGO RADNEGO. Profilaktyka zdrowotna wymaga zmiany

2019-01-23 8:25:02

Profilaktyka zdrowotna jest w odbiorze mieszkańców powiatu ważnym i docenianym zadaniem naszych jednostek samorządowych. Jest najskuteczniejszą formą promocji. Profilaktyka badań nowotworów: jelita grubego, piersi, gruczołu krokowego, znamion skórnych oraz badania profilaktyczne w zakresie ortopedii dziecięcej, niedosłuchu młodzieży, edukacji w zakresie transplantologii i okulistyki – jest konieczna


W naszym powiecie gminy realizują badania profilaktyczne wyłącznie dla swoich mieszkańców a Powiat dla mieszkańców powiatu, którzy (pisząc żartem) nie są mieszkańcami gmin powiatu. Konieczna jest koordynacja działań naszych jednostek w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Konieczne jest Zniesienie Rejonizacji Badań Profilaktycznych, ponieważ ogranicza to zakres i dostępność do tych badań.
Jest to możliwe, gdy płatnikiem badań profilaktycznych w powiecie będzie wyłącznie Powiat. Gminy powinny przekazywać środki na profilaktykę zdrowotną do Powiatu w formie dotacji celowej, parytetowo do liczby mieszkańców. Środki niewykorzystane zostaną gminom zwrócone. Wystarczy odrobina dobrej woli i zaniechania partykularyzmu ze strony gmin.
Należy powołać Zespół, składający się z przedstawicieli gmin i powiatu, osób które aktualnie zajmują się profilaktyką zdrowotną w swoich jednostkach. Celem prac takiego zespołu będzie ustalenie harmonogramu, zakresu i skali badań profilaktycznych w poszczególnych gminach. Taka forma realizacji profilaktyki zdrowotnej nie prowadzi do redukcji zatrudnienia czy tworzenia nowych komórek organizacyjnych. Osoby dotychczas zajmujące się profilaktyką zdrowotną w gminach i starostwie, będą wykonywały te same zadania, ale w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej. Nadrzędnym celem jest zwiększenie zakresu i zasięgu badań profilaktycznych. Taką możliwość stwarza połączenie środków, możliwości logistycznych i doświadczenia pracowników gmin i powiatu.

Stanisław Gołąbek

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *