LEGIONOWSKI. Przyszła ptasia grypa – martwe łabędzie przy zaporze w Dębe

2017-01-25 3:02:34

W Komornicy (gm. Wieliszew) znaleziono trzy martwe łabędzie. Badania padłych ptaków, potwierdziły, że przyczyną ich śmierci był wirus ptasiej grypy. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, w którym wykonano badania ptaków, stwierdził wirusa grypy u wszystkich trzech łabędzi. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród ptactwa należy stosować się do zasad bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wirus H5N8 powoduje masowe padnięcia ptaków głównie utrzymywanych w hodowlach (w tym przyzagrodowych) z uwagi na ich zagęszczenie i łatwość szerzenia. Źródłem wirusa są ptaki dzikie, głownie wodne oraz ptaki drapieżne. Wirus przenosi się za pośrednictwem kału, wydzieliny z oczu i dróg oddechowych oraz w kontakcie bezpośrednim z padłym lub chorym ptakiem.

W przypadku znalezienia padłego ptactwa lub zaobserwowania objawów chorobowych u ptaków, należy niezwłocznie skontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim – tel.: 22 775 22 27, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – tel.: 22 774 28 28 oraz 998 lub z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Legionowie tel.: 22 764 04 15/22 764 04 17. Nie należy dotykać padłych i chorych ptaków.

WAŻNE:

• Wirus można przenieść do własnego gospodarstwa lub domu na obuwiu, ubraniu i rękach po kontakcie z ptakiem. Stąd zalecenie, aby nie dotykać i nie zbierać zwłok ptaków oraz ptaków chorych. • Przed wejściem do kurników zaleca się wyłożenie mat dezynfekcyjnych, zamknięcie drobiu oraz karmienie tylko w pomieszczeniach bez dostępu do paszy ptaków dzikich.

• Po przyjściu do domu, w którym znajdują się trzymane w niewoli ptaki ozdobne należy zmienić obuwie i umyć ręce.

• Należy unikać miejsc gromadzenia się ptactwa wodnego, gdyż z takiego miejsca najłatwiej przenieść chorobę do własnego gospodarstwa. Poza tym nasza obecność straszy ptaki, które przemieszczając się narażone są na kontakty z innymi, być może już chorymi ptakami, zaś jeśli same są chore, przenoszą chorobę w nowe miejsca, co utrudnia jej zwalczanie.

• Nie zaniechujmy dokarmiania ptaków. Ptak najedzony nie szuka pokarmu i ogranicza przemieszczanie się, a tym samym ogranicza kontakty z innymi ptakami. Poza tym ptak najedzony i w dobrej kondycji jest znacznie mniej podatny na zachorowanie. Ptaki wodne, gdy znajdują się w okolicy niezamarzniętych zbiorników wodnych, nie wymagają dokarmiania.

• Dotychczas nie zanotowano na świecie przypadków zachorowania na grypę wywołaną przez odmianę wirusa H5N8 u ludzi.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z OSTATNIEJ CHWILI: ZNALEZIONO KOLEJNE MARTWE PTAKI PRZY ZAPORZE W DĘBE.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *