WIELISZEW: Mieszkańcy nie chcą odpadów

2015-02-03 2:08:01

Euro Trend BRD, która obecnie prowadzi skup i sprzedaż złomu w miejscowości Góra planuje rozszerzenie działalności o nowe miejsca. Firma stara się o utworzenie punktu zbierania odpadów. Wzbudza to sprzeciw mieszkańców

Euro Trend BRD, która obecnie prowadzi skup i sprzedaż złomu w miejscowości Góra planuje rozszerzenie działalności o nowe miejsca. Firma stara się o utworzenie punktu zbierania odpadów. Wzbudza to sprzeciw mieszkańców.

Mieszkańcy Janówka Pierwszego od pewnego czasu z niepokojem spoglądają na plany rozszerzenia działalności, które właśnie rozpoczęła Euro Trend BRD. Firma ta obecnie prowadzi skup i sprzedaż złomu w miejscowości Góra sąsiadującej z Janówkiem Pierwszym, leżącym na granicy z powiatem nowodworskim.

W kolizji z przyrodą?

Plany Euro Trend BRD przewidują utworzenie punktu zbierania odpadów na działkach 105 oraz 35 i 37/11 w miejscowości Góra, obręb 2. Jedna z działek znajduje się w bliskim sąsiedztwie z osiedlem Zacisze w Janówku Pierwszym, a to jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego, który nie przewiduje działalności gospodarczej charakteryzującej się uciążliwością. Kolejny niepokojący aspekt całej sprawy to bliskość obszaru Fortów Modlińskich, których teren objęty jest strefą ochrony przyrody “Natura 2000”. Mieszkańcy póki co nie zgadzają się na rozbudowę takiej działalności w bliskiej okolicy. W odpowiedzi firma przesłała do naszej redakcji krótkie oświadczenie: “Euro Trend BRD Sp. z o. o. złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla punktu czasowego magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne. Decyzja ma na celu określenie uwarunkowań środowiskowych planowanego przedsięwzięcia. Bliższe informacje o toczącym się postępowaniu administracyjnym można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy”.

 Sporna kwestia lokalizacji

– Wnioski inwestora zostały wysłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wyjaśnia Joanna Płóciennik z wieliszewskiego urzędu gminy. – Nam mieszkańcom jedynie chodzi o to, aby nikt nam tutaj nie zafundował ekologicznej bomby. Dlaczego przedsiębiorca nie zlokalizuje swojej działalności w położonej 2 km dalej dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim, tylko akurat chce ją rozwijać tutaj – mówi jedna z mieszkanek. – Dopóki postępowanie nie jest zakończone, nie jest przesądzone czy tego typu działalność będzie prowadzona w podawanej lokalizacji – wyjaśnia Joanna Płóciennik.

 Emocje wśród samorządowców

Urząd Gminy czeka na odpowiedzi instytucji, które mogą zobligować inwestora do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jak zapewniają w urzędzie, na obecnym etapie postępowania wójt nie może jednoznacznie powiedzieć jakie oddziaływanie będzie miała inwestycja. – Uważam, że mimo stosunkowo wolnorynkowej gospodarki, nie wszystkie formy działalności gospodarczej są możliwe w gminie Wieliszew i dlatego proszę inwestorów o rozwagę i rozwijanie swojej działalności w harmonii z przeważającą w naszej gminie zabudową mieszkaniową – oświadczył Paweł Kownacki, wójt gminy Wieliszew. Mieszkańców dziwi nerwowość lokalnych samorządowców, kiedy tylko wspomina się o zablokowaniu potencjalnie uciążliwej i niebezpiecznej inwestycji. – Ci, którzy próbują otrzymać odpowiedzi w tej sprawie odczuwają na własnej skórze emocje wśród samorządowców, którym najwyraźniej nie zależy na tym, aby cała sprawa nabrała rozgłosu – przekonuje jeden z mieszkańców.

d.burczynski@toiowo.eu

DARIUSZ BURCZYŃSKI

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *