Facebook


POWIAT: Jest bezpieczniej

2015-02-03 2:07:46

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2014 roku dokonano 2437 przestępstw w całym powiecie legionowskim. To aż o 461 kryminalnych zdarzeń mniej w porównaniu do 2013 roku. Niestety wraz ze spadkiem liczby dokonanych przestępstw, spadła też ich wykrywalność

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2014 roku dokonano 2437 przestępstw w całym powiecie legionowskim. To aż o 461 kryminalnych zdarzeń mniej w porównaniu do 2013 roku. Niestety wraz ze spadkiem liczby dokonanych przestępstw, spadła też ich wykrywalność.

W 2014 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych w naszym powiecie wyniosła 2437, dla porównania w 2013 roku odnotowano 2898 przestępstw. Nastąpił spadek o 15,9 proc., co w praktyce oznacza o 461 zdarzeń kryminalnych mniej. Niestety wraz ze spadkiem przestępstw, spadła też ich wykrywalność z 64,7 proc. w 2013 roku do 63 proc. w roku ubiegłym. Policja w minionym roku nie wykryła 901 sprawców popełnionych przestępstw, zaś w 2013 roku liczba ta sięgnęła 1022.

Wysoka wykrywalność przestępstw najcięższych

Jak pokazują policyjne statystyki na przestrzeni ostatnich 2 lat w naszym powiecie były 2 zabójstwa, gdzie sprawcy zostali wykryci. Po raz kolejny policja nie odnotowała gwałtu. Wśród najcięższych przestępstw odnotowano rozboje, kradzieże rozbójnicze i wymuszenia. W 2014 roku doszło do 20 przestępstw o tym charakterze, a ich wykrywalność sięgnęła 54,6 proc. To o 7 zdarzeń tego typu mniej w stosunku do 2013 roku, ale za to wykrywalność tych przestępstw była wyższa o 10,8 proc. W minionym roku do bójek i pobić doszło 17 razy, a ich wykrywalność była na poziomie 78,6 proc. W 2013 roku odnotowano 21 takich przestępstw, wykrywalność sprawców również była wyższa o 3,2 proc. W 2014 roku doszło do 42 przestępstw powodujących uszczerbek na zdrowiu, a ich wykrywalność sięgnęła 82,9 proc. Dla porównania w 2013 roku było 41 takich przestępstw, a wykrywalność znów była wyższa, tym razem o 4,3 proc. W 2014 roku wszczęto 109 spraw związanych z przestępstwami przeciw narkomanii. W 2013 roku takich spraw było o 24 mniej.

Kradzieży coraz mniej

W 2014 roku kradzieży z włamaniem było 296, a ich wykrywalność była na słabym, bo tylko 19,8 proc. poziomie. Oznacza to, iż tylko co 5 włamanie z kradzieżą kończy się wykryciem sprawcy. W 2013 roku wykrywalność była niższa o 1,6 proc., a samych przestępstw było o 15 mniej. Nastąpił znaczący spadek kradzieży samochodów. W ubiegłym roku odnotowano 43 przestępstwa tego typu, gdzie policja wykrywała sprawców w niemalże co 5 przypadku (19,6 proc.). W 2013 roku skradziono aż 70 samochodów, a wykrywalność była na słabym, bo tylko 12,9 proc. poziomie. W ubiegłym roku nastąpił również znaczący spadek kradzieży cudzego mienia. Odnotowano 416 kradzieży i wykrywalność na poziomie 31,4 proc. W 2013 roku tego typu przestępstw było o 150 więcej, wykrywalność była wyższa o zaledwie 1 proc. W 2014 roku doszło do 148 uszkodzeń rzeczy, a wykrywalność była na poziomie 23 proc. W 2013 roku tego typu przestępstw popełniono o 23 więcej, ale wykrywalność sprawców również była wyższa o 9,2 proc.

Pomoc samorządów

Nie da się ukryć, że na poprawę naszego bezpieczeństwa w dużym stopniu mają wpływ pieniądze z naszych samorządów. Systematycznie rozbudowywane są systemy monitoringu w miejscowościach powiatu legionowskiego. Dzięki kamerom zainstalowanym na głównych ulicach, służby mundurowe mogą szybciej reagować na pojawiające się zagrożenia. Należy również wspomnieć, że z pieniędzy samorządowych w dużym stopniu odnawiane są komisariaty, policja jest doposażana np. w nowe radiowozy. W ubiegłym roku miasto Legionowo wsparło policję 2 radiowozami. Starostwo, gminy Jabłonna oraz Wieliszew zakupiło po 1 samochodzie dla policji. Dzięki temu, na terenie całego powiatu policja dysponuje już 30 pojazdami. W walce z przestępczością pomoc samorządów wydaje się bezcenna.

d.burczynski@toiowo.eu

DARIUSZ BURCZYŃSKI

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *