JABŁONNA: Opłaty za wodę i ścieki w górę

2015-02-10 11:46:52

Radni zatwierdzili taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jabłonna. I tak opłata za 1 m sześcienny dostarczonej wody z urządzeń wodociągowych gminy i PWK Legionowo została ustalona na poziomie 3,70 zł netto. Opłata abonamentowa za jednego odbiorcę 2,20 zł netto. Natomiast opłata za 1 m sześcienny ścieków stawka wynosi 8,20 zł netto, a opłata abonamentowa za jednego odbiorcę to 3 zł netto. Natomiast projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Mennicy Invest Sp. z o.o. nie został przyjęty. Dyskusja nad tym punktem była dość burzliwa. Najbardziej protestującym przeciwko podwyżce z 3,56 zł na 3,59 zł okazał się radny Paweł Krajewski. Zdaniem radnego podwyżka cen wody jest nieuzasadniona. Dyrektor spółki argumentował, że podwyżki są konieczne, gdyż już teraz dostarczanie wody m. in. na osiedle Rajska Jabłoń jest poniżej opłacalności.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *