LEGIONOWO. KZB wydawcą prasy?

2015-02-25 3:01:00

W ostatnich dniach dotarły do nas dwie zadziwiające informacje. Po pierwsze KZB sp. z o.o., (której jedynym udziałowcem jest Urząd Miasta Legionowo) powstała z przekształcenia Komunalnego Zakładu Budżetowego, stała się wydawcą gazety Miejscowej. Wydawcą tego tytułu od lat było Studio D Arte Tomasz Piotr Talarski, a ostatnio Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie. Sam Tomasz Talarski, po ostatnich wyborach samorządowych, został powołany bez konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. Następnie zaś, po rezygnacji przez Piotra Zadrożnego, zastępcę prezydenta miasta Legionowo z mandatu radnego powiatowego, objął on również tę funkcję. Po drugie 4 lutego br. w BIP-ie Urzędu Miasta Legionowo ogłoszono przetarg na publikację ogłoszeń urzędowych przez Urząd Miasta Legionowo. Przetarg ten został rozstrzygnięty 10 lutego br. i za najkorzystniejszą ofertę uznano tę złożoną przez KZB sp. z o.o. Opiewa ona na sumę 43 tys. 700 zł za publikację ogłoszeń urzędowych do końca 2015 r. W ten sposób spółka będąca własnością Gminy Legionowo wygrała organizowany przez te gminę przetarg. Budzi to nasze zastrzeżenia, ponieważ publikacja płatnych ogłoszeń przez gminę jest niezgodna z prawem, a gmina nie powinna w ogóle prowadzić działalności zarobkowej. Do tej pory nie otrzymaliśmy bowiem odpowiedzi na pytania, które skierowaliśmy do KZB. Pytaliśmy m.in. na jakiej zasadzie KZB stało się właścicielem gazety, jaki był cel i koszt tej transakcji, kto będzie zatrudniał zespół redakcyjny oraz jakie koszty w związku z wydawaniem gazety poniosą mieszkańcy. Nie doczekaliśmy się także odpowiedzi z SML-W Legionowo czy zmiana wydawcy Miejscowej będzie miała wpływ na powstawanie programów spółdzielczej telewizji LTV.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *