WIELISZEW. Bezprawnie wygasili mandat

2015-03-04 3:01:00

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że Rada Gminy Wieliszew przy podejmowaniu uchwały o wygaszeniu mandatu radnego Edwina Zezonia złamała prawo. Wyrok jest prawomocny

WOJCIECH DOBROWOLSKI

w.dobrowolski@tio.com.pl

Przypomnijmy. Całe zamieszanie trwa od lutego 2014 r., gdy rada gminy, z naruszeniem obowiązujących procedur, podjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu Zezonia. Powodem miało być niezamieszkiwanie radnego na terenie gminy Wieliszew w czasie wyborów samorządowych w 2010 r. Uchwałę tę jednak unieważnił Wojewoda Mazowiecki. Identyczną niemal uchwałę o wygaszeniu mandatu wierni wójtowi radni podjęli po raz drugi w kwietniu 2014 r.. Zezoń zaskarżył ją do sądu i to sąd miał zdecydować czy uchwała ta wejdzie w życie.

Opierali się na donosie

Obie uchwały zostały podjęte z powodu doniesienia byłego sołtysa Mieczysława Berdowskiego, który jest osobiście skonfliktowany z radnym Zezoniem. Były sołtys do wniosku dołączył oświadczenia 5 osób, które stwierdzały, że radny nie mieszka w swoim miejscu zamieszkania, a więc nie powinien brać udziału w wyborach. Rada gminy nie sprawdziła tych informacji, a nawet nie zawiadomiła radnego o planowanej uchwale, chociaż wniosek do urzędu wpłynął ponad miesiąc wcześniej.

Nie zweryfikowali informacji

Uchwały tej nie było w porządku sesji i nie zaopiniowała jej żadna z komisji rady gminy. Zezoń o całej sprawie dowiedział się dopiero w czasie sesji, gdy przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak złożył wniosek o zmianę porządku obrad. Radnemu nie umożliwiono wyjaśnienia sprawy i pozbawiając go możliwości obrony podjęto uchwałę o wygaszeniu mandatu. Uchwała ta została jednak unieważniona przez wojewodę, który stwierdził, że nie podjęto jakichkolwiek działań, które pozwoliłyby zweryfikować informacje zawarte we wniosku.

Wynik z góry wiadomy

Do drugiej próby odebrania mandatu doszło w kwietniu 2014 r. Tym razem radni lepiej się przygotowali. Aby zapobiec podobnym zarzutom,  tym razem rada gminy powołała doraźną komisję, której zadaniem było wykazanie że radny Zezoń nie mieszka w swoim miejscu zamieszkania. Komisja w ciągu niecałych 4 dni przeprowadziła postępowanie, w tym dokonała wizji lokalnej w domu radnego. Zdaniem radnego Zezonia wynik prac tej komisji był znany od początku ponieważ jej członkami były wyłącznie wrogo do niego nastawione osoby. W efekcie radni ponownie podjęli uchwałę o wygaszeniu mandatu radnego Zezonia.

Niezgodnie z prawem

Uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że podjęto ją niezgodnie z prawem. Rada gminy nie mogąc pogodzić z kolejną porażką odwołała się od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niestety oczekiwania niechętnych Zezoniowi radnych ponownie się nie ziściły. NSA w wyroku z dnia 26 lutego br. utrzymał w mocy wyrok WSA stwierdzający niezgodność z prawem uchwały Rady Gminy Wieliszew. Wyrok jest prawomocny.

 

 

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *