JABŁONNA. Wójt: ograniczymy koszty administracji

2015-03-12 8:59:25

Marzec w gminie Jabłonna to czas wyborów sołtysów i rad sołeckich. Z tej właśnie okazji z Jarosławem Chodorskim o samych i sytuacji w gminie rozmawia Sławomir Guzik, mieszkaniec Jabłonny

Sławomir Guzik: – Obecnie w całej gminie przeprowadzane są wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.

Jarosław Chodorski: – Już we wsi Janówek Drugi mamy nowego Sołtysa, wybory odbyły się w sobotę przy frekwencji ok. 55%.

– Jak do tej pory układała się Pana współpraca z Sołtysami?

– Od wyborów samorządowych mieliśmy jedno oficjalne spotkanie, to za mało aby faktycznie ocenić poziom współpracy.

 – Zna Pan dotychczasowych Sołtysów?

– Tak, osobiście. Jednak nie na tyle, aby wyciągać wnioski na temat ich pracy i zaangażowania.

 – Czy popiera Pan poszczególnych kandydatów na te stanowiska?

– Nie wchodzę w kompetencje wyborców, każda wieś wybierze tak, jak uzna to za najlepsze.

 – I nie ma Pan nigdzie swoich faworytów?

– Nie.

– Jakie zadania powierzy Pan nowym Sołtysom?

– Najpierw przedstawię je wybranym, zanim podam do publicznej wiadomości.

– Jakie prowizje mają Sołtysi w gminie Jabłonna?

– Różnie, mają udział w podatku. 9% zebranej kwoty w Jabłonnie i Chotomowie oraz 15% w pozostałych wsiach, ponieważ dostarczają decyzje podatkowe.

– Czy zarobki sołtysów ulegną zmianom lub ograniczeniom?

– Dochód ten jest jednorazowy w ciągu roku, sołtysi nadal będą dostarczać decyzje mieszkańcom na korzystniejszych zasadach.

– Jak się Panu układa współpraca z Sołtysami największych wsi, Jabłonny i Chotomowa?

– Był Pan na zebraniu wiejskim w Jabłonnie, widział Pan Panią Sołtys i może Pan sam ocenić jak się prezentuje.

– Nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia, nie miała dobrych pomysłów na zagospodarowanie funduszu sołeckiego, postawiła mieszkańców przed alternatywą, albo bierzecie wiaty przystankowe, albo fundusz zostanie zwrócony do gminy.

– Ale mieszkańcy mają też prawo zgłaszać inicjatywy, co do przeznaczenia tych pieniędzy.

– Mają takie prawo, ale nie chcą, lub nie potrafią z niego korzystać, oczekują dobrych, gotowych propozycji.

– To niech Pan uczestniczy w demokracji i sam zgłosi swoją kandydaturę.

– (Śmiech) Dziękuję, jednak nie. Przejdźmy do tematów gminnych, po raz pierwszy od ośmiu lat udało się zamknąć budżet bez deficytu, gmina ma 2% nadwyżki.

– Niestety subwencja oświatowa z ministerstwa się zmniejszy i będziemy musieli uzupełnić naszym szkołom brakujące środki, w sumie więc będziemy mieli niewielki deficyt.

– Ostatnio gmina ogłosiła kilka konkursów na stanowiska urzędnicze, czy jest w takim razie możliwe ograniczenie kosztów związanych z administracją?

– Tak, ograniczymy koszty administracji.

– Rada Gminy podjęła decyzję o zmniejszeniu wynagrodzenia wójta, czy to samo będzie dotyczyć całego urzędu?

– Nie ma takiej możliwości, zmiany będą znacznie mniejsze.

– W grudniu, zaraz po wyborach, w urzędzie mieliśmy plagę chorób, czy sytuacja już się unormowała?

– Część pracowników nadal przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

– Czy to w ocenie Wójta zorganizowane działanie?

– W mojej ocenie tak to wygląda.

– Czy pracownicy ci po powrocie otrzymają wypowiedzenia?

– Do każdego człowieka podchodzę indywidualnie, nie uznaję odpowiedzialności zbiorowej.

– Jak wygląda obecnie współpraca z Radą Gminy?

– Nie mam pewności, czy mogę liczyć na 1, 3, 6 czy 7 osób. Skupiam się na zadaniach gminy i za każdym razem zbieram poparcie dla ważnych decyzji.

– Upływa już 100 dni dobrej współpracy, którą obiecali radni z tak zwanej grupy 9. Może Rada blokując inwestycje faktycznie wzmocni budżet gminy?

– Bardzo wiele spraw w gminie wymaga pilnych działań i także inwestycji, nie wyobrażam sobie, aby w takich sprawach zabrakło porozumienia. Radni też reprezentują mieszkańców i są przed nimi odpowiedzialni.

– Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Sławomir Guzik

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *