Facebook


NIEPORĘT. Wielkie cięcie w Nieporęcie?

2015-03-18 10:39:05

W gminie Nieporęt może dojść do ubytku przeszło 23 hektarów terenów leśnych. Radni niedawno przegłosowali uchwały w sprawie pozbawienia charakteru ochronnego części lasów w 8 sołectwach. Dotyczy to aż 125 działek, a wkrótce mają dojść kolejne

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Radni chcieli wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przyspieszyć proces odlesiania gruntów, łącznie 94 hektarowego terenu, z którego 23 hektary stanowią lasy. Teraz wszystko zależy od decyzji starosty, który może zdjąć ochronność lasów. Wtedy gmina będzie mogła wystąpić do marszałka województwa o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo wycięcie drzew wymaga zezwolenia gminnego Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Budowlane zamiast leśnych

– Wszystkie te działki w planach zagospodarowania przestrzennego są działkami do zabudowy mieszkaniowej, są to działki prywatne. Formalnie odlesić może wyłącznie starostwo, ale po zasięgnięciu opinii rady gminy, stąd nasze uchwały – wyjaśnia radna Marta Damm – Świerkocka. Takich z różnych przyczyn nie odlesionych działek jest w gminie wiele. Tym razem radni opiniowali w sprawie 125 działek, ale w kolejce są następne.

– Jeszcze jest plan na Beniaminów – mówił radnych Maciej Czerski, kierownik Działu Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w UG Nieporęt. – Tam też jest bardzo dużo terenów już zabudowanych, ale częściowo z lasem. Dużo działek zostało już przekwalifikowane na budowlane we wcześniejszych latach. Niestety w trakcie procedury one zmieniły statut na leśną. Trudno powiedzieć na jakiej zasadzie to nastąpiło – dodał Czerski.

Które działki i ile lasu?

W Białobrzegach chodzi o teren o  pow. 3,4 ha, na którym znajdował się Ośrodek Mazowsze, z tym że powierzchnia lasu zajmuje 2,9 ha. W Wólce Radzymińskiej na odlesienie czeka 14 działek, gdzie powierzchnia lasów w tym przypadku wynosi 1,7 ha. W Kątach Węgierskich chodzi o 18 działek, gdzie powierzchnia lasów pozbawionych ochronności wynosi 1,4 ha. W Józefowie aż 25 działek wkrótce może ulec wycince, gdzie las stanowi łączną powierzchnię 5,1 ha. W Stanisławowie Drugim 36 działek, gdzie lasy zajmują 7,5 ha powierzchni. W Aleksandrowie 6 działek, gdzie powierzchnia lasów stanowi 0,5 ha powierzchni. W Stanisławowie Pierwszym 9 działek o powierzchni lasów pozbawionych ochronności wyniesie 1,7 ha. Z kolei w sołectwie Michałów-Grabina jest 16 działek, gdzie powierzchnia lasów wynosi prawie 2,4 ha. We wszystkich tych sołectwach plan zagospodarowania przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Decyzję podejmie starosta

– W ostatnich dniach wpłynął do Starostwa Powiatowego w Legionowie wniosek dotyczący pozbawienia charakteru ochronnego kilkunastu działek leśnych, nie będących własnością Skarbu Państwa. Sprawa jest obecnie analizowana – krótko wyjaśnia Joanna Kajdanowicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *