WIELISZEW. Plany miejscowe nieważne

2015-03-25 10:49:06

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że z dniem 1 stycznia 2008 r. utraciły moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Michałowa Reginowa, uchwalone przez Radę Gminy Nieporęt

Jeden z mieszkańców Michałowa Reginowa, nie godząc się na budowę na terenie jego nieruchomości 3 nitki gazociągu, zaskarżył miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które uwzględniały tę inwestycję. Plany te zostały uchwalone jeszcze w 2004 i 2005 roku przez radę gminy Nieporęt. W owym czasie bowiem Michałów Reginów wchodził w skład tej gminy. Do zmiany granic i przejścia sołectwa Michałów Reginów do gminy Wieliszew doszło na podstawie rozporządzenia rady ministrów z dniem 1 stycznia 2008 r.

 Plany przestały obowiązywać

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w wyrokach z 2012 r. uznał skargi mieszkańca oraz stwierdził, że uchwały gminy Nieporęt ws. planów miejscowych są nieważne. Gmina Nieporęt odwołała się od tego wyroku i sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W grudniu 2014 r. NSA rozpatrzył skargi gminy. Obie skargi zostały oddalone, ale jednocześnie uchylone zostały wyroki WSA. NSA stwierdził, że uchwały dotyczące planów miejscowych dla Michałowa Reginowa, uchwalone przez gminę Nieporęt, z mocy prawa, automatycznie utraciły moc 1 stycznie 2008 r. tj. w momencie przejścia sołectwa do gminy Wieliszew.

 Co z pozwoleniami na budowę?

W tej sytuacji zwróciliśmy się do gminy Wieliszew z pytaniem, które najbardziej interesuje mieszkańców, tzn.  – jakie skutki może spowodować stwierdzenie nieważności tych planów, a przede wszystkim czy nadal są ważne i obowiązują pozwolenia na budowę wydane na ich podstawie. Z odpowiedzi przygotowanej przez Adama Witkowskiego, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Geodezji wynika, że ważne są wszystkie pozwolenia wydane przed 1 stycznia 2008 r.  Natomiast pozwolenia wydane po tej dacie prawdopodobnie są nieważne.

W odpowiedzi na nasze pytania Adama Witkowski przywołał jeden z wyroków NSA – “stwierdzenie nieważności aktu organu jednostki samorządu terytorialnego oznacza wyeliminowanie tego aktu z obrotu prawnego (…) jeżeli natomiast akt prawa miejscowego obowiązywał w określonym czasie, do dnia, w którym utracił moc obowiązującą, nie ma podstaw do kwestionowania czynności prawnych podjętych w okresie obowiązywania tego aktu i na jego podstawie” – napisał Witkowski

Będą warunki zabudowy

Na obszarach, gdzie nie ma obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę wydawane są na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Wójt przy wydawaniu tych decyzji powinien brać przede wszystkim pod uwagę istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich. Obecnie więc na większości obszaru sołectwa Michałów Reginów, z wyjątkiem nielicznych miejsc jak np. Osiedle Kolejarzy oraz Osiedle Nowopol będzie trzeba starać się o takie decyzje.

KAROL STELMACH

toiowo@tio.com.pl

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *