LEGIONOWO. Wycinka pod oświatę?

2015-04-01 3:01:00

Mieszkańcy alarmują. Wykarczowano 2 tys. m2 lasu przy al. Legionów, tymczasem pozwolenie dotyczyło ok. 15 obumarłych i chorych drzew. W planie teren przeznaczony jest pod inwestycje zw. z oświatą

Na III Parceli w Legionowie, pomiędzy ulicami Akacjową i Morwową, znajduje się zalesiony teren porastający dawny parów. Rozciąga się on od ul. Kolejowej aż po al. Legionów.  W poniedziałek 23 marca br. zaniepokojeni mieszkańcy sąsiednich działek powiadomili nas o rozpoczętej tam wycince drzew. Była ona prowadzona na działkach przylegających do al. Legionów i ul. Akacjowej. Na miejscu okazało się, że zostały usunięte wszystkie drzewa z powierzchni ok. 2 tys. m2 . O wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się zarówno do Urzędu Miasta Legionowo jaki i do Starostwa Powiatowego w Legionowie. Według informacji Tamary Mytkowskiej, rzecznik urzędu miasta, działki  na których była prowadzone wycinka są własnością prywatną. Jednocześnie w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem C9 U01 – co oznacza, że przeznaczone są pod usługi oświaty. Wynika z tego, że na działkach tych będą mogły być realizowane tylko inwestycje związane z działalnością oświatową.

– Są to działki leśne lub częściowo leśne, zatem usuwanie drzew powinno być uzgadniane ze starostwem powiatowym i regionalną dyrekcją lasów – dodała Mytkowska. Z kolei od  Joanny Kajdanowicz, rzecznik starostwa,  dowiedzieliśmy się, że dla działek, na terenie których przeprowadzono wycinkę od 2012 r. nie było wydawane żadne pozwolenie na budowę. Jeśli natomiast chodzi o wycinkę drzew, to z informacji starostwa wynika, że właściciele działki zwrócili się o nią w lipcu 2014 r. Jednak pozwolenie to dotyczyło wyłącznie ok. 15 sztuk drzew obumarłych i chorych. Z informacji jednego z mieszkańców wynika natomiast, że obecnie wycięto znacznie więcej drzew i to zdrowych.

– Tam były kilkudziesięcioletnie dęby i inne drzewa, a teraz nie ma nic. Wszystko wycięli. – mówi pan Wojtek, mieszkający w pobliżu. O kontroli, która ma zostać przeprowadzona w miejscu wycinki poinformujemy w w następnym numerze.

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *