JABŁONNA. Studium podwójnie uchwalone

2015-04-01 3:01:00

Rady Gminy Jabłonna podczas sesji w dniu 26 marca br. uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednocześnie podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania projektu kolejnego studium. Spotkało się to z niezadowoleniem przedstawiciela stowarzyszenia “Jabłonna”, który argumentował, że jest to marnowanie publicznych pieniędzy. W uchwalonym na sesji studium, stowarzyszeniu udało się bowiem  przeforsować zapisy uniemożliwiające przekształcenie prywatnych działek, położonych w pobliżu osiedla “Leśna Polana”, w teren budowlany. Występowali o to ich właściciele, a mieszkańcy osiedla i reprezentujące ich interesy stowarzyszenie chcieli pozostawienia tam wyrosłego “na dziko” lasu. Była wójt, Olga Muniak przez dłuższy czas obiecywała obu stronom, że uwzględni ich postulaty. Ostatecznie przegrali prywatni właściciele zalesionych działek, a zwyciężyli mieszkańcy osiedla  “Leśna Polana”. Przedstawiciele gminy odpierali  zarzuty niezadowolonych mówiąc, że procedura uchwalania zaczęła się w 2009 r., trwała aż 6 lat i należało ją wreszcie zakończyć. Argumentowali, że w tym czasie zmieniły się potrzeby mieszkańców i wniesiono bardzo dużo nowych uwag, których nie uwzględnia uchwalone właśnie studium.  Przystąpienie do opracowania projektu nowego studium otwiera drogę do zmiany uchwalonych obecnie zapisów.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *