Szansa dla techników, piłkarzy i służb mundurowych

2015-04-29 3:01:00

Z wojskowym szykiem i sportowym rozmachem zaprezentowano tegoroczną ofertę edukacyjną podczas Dnia Otwartego w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy. Ambitne plany Dyrekcji zakładają, że w nadchodzącym roku szkolnym do istniejących oddziałów dołączą nowe cztery klasy pierwsze, w tym jedna technikum i trzy licealne

ANDRZEJ GRONEK

andrzejgronek@wp.pl

Dyrektor Mirosław Sieradzki powinien być zadowolony z jakości bieżącej autoprezentacji Szkoły. Dynamiczne przedstawienie oferowanych kierunków kształcenia, popisy umiejętności uczniów, paradna musztra i wreszcie pyszna wojskowa grochówka z kuchni polowej mogły zrobić wrażenie nie tylko na zainteresowanych podjęciem nauki w dawnym TGW Dębe.

Od niedawna w holu Szkoły wisi okazała tablica z wizerunkami wszystkich poprzednich dyrektorów placówki. To umiejętne nawiązanie do chlubnych tradycji Technikum w Dębem.

Takim też sygnałem jest projekt reaktywowania Technikum, który zakłada utworzenie połączonej klasy kształcącej w zawodach technika budownictwa wodnego oraz technika inżynierii środowiska i melioracji. Zakładamy, że tym razem nie zabraknie chętnych do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania robót regulacyjnych i hydrotechnicznych związanych z budową obiektów inżynierii środowiska.

Wydaje się również, że Szkoła nie powinna mieć problemów z naborem do klas mundurowych. Zarówno polecający wybór służby wojskowej płk Adam Bednarz, jak też rekomendujący pracę w policji lub organach bezpieczeństwa Dariusz Jerzewski zwracali uwagę na ułatwienia w późniejszym znalezieniu zatrudnienia po ukończeniu nauki. To ważnie i trafne argumenty. Czy przekonają przybyłych na to spotkanie gimnazjalistów i ich rodziców?

Obok klas licealnych o profilu wojskowym i policyjnym realne jest zorganizowanie klasy sportowej o specjalności: piłka nożna na bazie ścisłej współpracy z II-ligowym klubem piłkarskim KS “Legionovia”. Na specjalnym pokazie to zamierzenie rekomendował trener Zygmunt Ocimek. Łatwo sprawdzić jak bogaty jest jego dorobek sportowy, by przekonać się, że legionowski klub pozyskał do współpracy dobrego fachowca. To także optymistyczny prognostyk przed spodziewanym naborem do tej klasy.

Na jego efekty pozostaje oczekiwać do 29 czerwca, br. kiedy upłynie termin składania oryginałów świadectw szkolnych przez absolwentów gimnazjów.

Przy tej okazji polecamy stronę internetową Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy zaporze w Dębem: www.tgwdebe.pl

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *