LEGIONOWO. Dworzec podrożał?

2015-04-29 3:01:00

Przetarg na dokończenie budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie wygrała firma Skanska. Pozostałe dwie oferty odrzucono. Prace wykończeniowe mają kosztować 29 mln 692 tys. zł. Dworzec będzie więc prawdopodobnie kosztował więcej niż planowano

MACIEJ LERMAN

mlerman@tio.com.pl

Rozstrzygnięty został przetarg na dokończenie budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Skanska S.A. z Warszawy, która zaoferowała cenę 29.692.711,79 zł brutto i 5 lat gwarancji na wykonane prace. Oferty firm: ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki z Warszawy z ceną 36 mln 643 tys. zł i 6 latami gwarancji oraz firma DORBUD S.A. z Kielc z ceną 26 mln 320 tys. zł i 7-letnią gwarancją, zostały odrzucone. Oficjalnym powodem są uchybienia w złożonej przez nie dokumentacji. Mają one teraz 10 dni na odwołanie się od decyzji urzędu.

 Ile trzeba będzie zapłacić

Z oficjalnych danych dotyczących budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie wynika, że cała inwestycja ma kosztować 37 mln zł. W tym 85 % czyli 31,3 mln zł to środki przekazane przez rząd Szwajcarii, a 15% czyli 5,7 mln zł to środki własne gminy Legionowo. Można jednak przypuszczać, że inwestycja będzie znacznie droższa. Blisko 30 mln zł za dokończenie zażądał nowy wykonawca – firma Skanska. Z informacji urzędu miasta wynika natomiast, że 11 mln 657 tys. zł wypłacono już poprzedniemu wykonawcy tj. konsorcjum firm: P.P.H.U. Buder i P.B-M Flisbud. Daje to łącznie kwotę już 41 mln zł, a na tym jeszcze nie koniec. Możliwe są bowiem dodatkowe wydatki np. na kary umowne i odszkodowania dla poprzedniego wykonawcy.

 Dodatkowe koszty

Konsorcjum firm P.P.H.U. Buder i P.B-M Flisbud 30 września 2014 r. wycofało się z inwestycji obarczając winą za ten stan rzeczy władze miasta. Władze te miały nie wywiązać się zawartej umowy. Między innymi, wbrew warunkom podanym w przetargu, miały nie uzyskać wszystkich niezbędnych pozwoleń. Tego samego dnia prezydent Legionowa wypowiedział umowę konsorcjum, podając jako przyczynę znaczne opóźnienia w realizacji inwestycji. Kto ma rację, nie wiadomo. Możliwe jednak, że postępowania sądowe spowoduje dodatkowe wydatki dla budżetu miasta. Być może właśnie z tego powodu na ostatniej sesji rady miasta podjęto uchwałę o sprzedaży obligacji komunalnych, a więc zaciągnięciu zobowiązań na kwotę 9 mln zł.

 Roboty do wykonania

Jak ustaliliśmy umowa na dofinansowanie inwestycji ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Priorytetu 2 – Środowisko i infrastruktura, została w formie aneksu przedłużona do końca 2016 r. Jako pierwotny termin zakończenia inwestycji przewidywano koniec 2014 r. Obecna umowa z wykonawcą przewiduje natomiast: dokończenie budowy budynku dworca – w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę, dokończenie budynku garażu wielopoziomowego wraz z instalacjami – w terminie 8 miesięcy od wprowadzenia na budowę, wykonanie połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową – w terminie 10 miesięcy od wprowadzenia na budowę, dokonanie rozbudowy przejścia podziemnego – w terminie 8 miesięcy od wprowadzenia na budowę. Oficjalnie władze miasta zapewniają, że inwestycja powinna zakończyć się w połowie 2016 r. Każda jednak nieprzewidziana przeszkoda może przedłużyć ten termin, a co za tym idzie pociągnąć za sobą dodatkowe koszta.

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *