Facebook

LEGIONOWO. Dymisja dyrektorki Wioletty Wuszt

2015-06-10 11:24:20

W piątek 29 maja Wioletta Wuszt złożyła rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 4 dni później Zarząd Powiatu rezygnację przyjął. Jest to efekt afery mobbingowej z udziałem dyrektorki

Przypomnijmy. Na początku kwietnia starostwo powiatowe wszczęło postępowanie kontrolne w PZSP w Legionowie. Kontrola była efektem skargi jaką 3 marca złożyła Krystyna Kubiak jedna z nauczycielek tej szkoły na dyrektor placówki Wiolettę Wuszt. Rzekomo dyrektorka na przestrzeni wielu lat dopuszczała się mobbingu na pracownikach placówki. Czego potwierdzeniem mogą być relacje świadków, jak i listy czytelników przesyłane do naszej redakcji. Dyrektorka od kilku tygodni przebywała na zwolnieniu lekarskim. – W czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie ma możliwości podejmowania wobec pracownika żadnych działań – zapewniała w połowie maja Joanna Kajdanowicz, rzecznik prasowy starostwa.

Wnioski pokontrolne

Do kierownictwa szkoły przekazane zostało wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym wskazano, iż pracodawca, którym w tym wypadku jest dyrektor Wioletta Wuszt, jest obarczony odpowiedzialnością za przeciwdziałanie mobbingowi, a więc za stworzenie takich warunków i atmosfery pracy, w których działania niepożądane zostaną zidentyfikowane i skorygowane. W związku z powyższym w wystąpieniu pokontrolnym zalecono, aby w celu uświadomienia wszystkim pracownikom i kierownictwu szkoły symptomów zjawiska mobbingu i dyskryminacji, przeprowadzono szkolenia w zakresie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w stosunkach pracy.

Patowa sytuacja

Starostwo nie mogło zatem orzec, czy w szkole doszło do mobbingu. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w placówce padły zarzuty o tego typu działania, kierownictwo szkoły zdecydowało o zintensyfikowaniu kroków, które mają im przeciwdziałać. – Jeśli Wioletta Wuszt wróci na swoje stanowisko to będę skończona. Z całą pewnością będę walczyła o prawdę i jak trzeba będzie to pójdę z tym do sądu pracy – jeszcze niedawno przekonywała Krystyna Kubiak. Starostwu zależało na tym, aby uniknąć dalszego zamieszania wokół tej sprawy. Podobno wielokrotne próby kontaktu z Wiolettą Wuszt kończyły się niepowodzeniem, ponieważ dyrektorka przebywając na zwolnieniu lekarskim nie odbierała telefonów.

Dymisja przyjęta

Dodatkowo absolwenci szkoły pisemnie zwrócili się do starosty Jana Grabca z prośbą o usunięcie ze stanowiska dyrektora PZSP Wioletty Wuszt. W piśmie z 29 maja, byli uczniowie Wioletty Wuszt zarzucają jej częste nie prowadzenie lekcji, gdzie jako nauczycielka potrafiła wyjść tuż po sprawdzeniu listy obecności i nie wrócić do końca lekcji. Poza tym zarzuca się jej, że na matematyce nie można jej było o nic zapytać. Uczniowie mięli tylko biernie przepisywać zadanie z tablicy. A każdemu kto był w klasie maturalnej i był słaby z matematyki składała propozycję „nie do odrzucenia” polegającej na wystawieniu oceny dopuszczającej pod warunkiem, że nie przystąpi do egzaminu maturalnego. Chodziło o nie obniżanie zdawalności matury. We wtorek 2 czerwca Zarząd Powiatu odwołał Wiolettę Wuszt z funkcji dyrektora PZSP w Legionowie. Jak się okazało 4 dni wcześniej sama dyrektor złożyła rezygnację ze stanowiska, które sprawowała nieprzerwanie od 17 lat. Do czasu wyboru nowego dyrektora szkoły, funkcję dyrektorki sprawuje dotychczasowa wicedyrektor Renata Tomaszewska.

d.burczynski@toiowo.eu

DARIUSZ BURCZYŃSKI

Podobne artykuły

Komentarze

2 komentarze

  1. Cierpliwy odpowiedz

    Pani Wuszt teraz szaleje w innej szkole ….mam jednak nadzieję że już niedługo.
    Dołożę wszelkich starań przewidzianych prawem aby ta Pani nie mogła mieć styczności z uczniami ….
    Poza tym mam pewne wątpliwości czy ta Pani w ogóle powinna uczyć ….najpierw badania psychiatryczne…

  2. obser odpowiedz

    O Pani Kubiak też można by pisać………..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *