Studium to ściema?

2014-09-16 12:10:05

Mieszkańcy zarzucili twórcom studium, że nie rozwiązuje ono żadnych istotnych problemów, jak brak powiązań komunikacyjnych między dzielnicami, brak przejść i przejazdów przez tory, brak miejsc parkingowych oraz nadmierne zagęszczenie zabudowy

MACIEJ LERMAN

mlerman@tio.com.pl

Publiczna dyskusja nad projektem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legionowo odbyła się we wtorek 2 września o godz. 11.00. Pewnie dlatego uczestniczyło w niej – tak jak przewidywaliśmy – tylko kilkunastu mieszkańców. Tymczasem dokument ten ma decydujący wpływ na zmiany przeznaczenia terenów w mieście. Uwagi do projektu mieszkańcy mogą składać tylko do 24 września

Bukowiec zdegradowany?

Jeden z mieszkańców Bukowca zarzucił twórcom projektu studium, których reprezentowała prof. Krystyna Gruszecka, że chcą totalnie zmienić przeznaczenie terenów w tej dzielnicy. Bukowiec B, będący ekskluzywną dzielnicą willową uznali bowiem za teren zdegradowany. A wszystko po to, żeby nie mieć problemów z usytuowaniem tam wielkiej galerii handlowej. Tymczasem zdaniem mieszkańców galeria ta powinna zostać odsunięta od terenów zabudowy mieszkaniowej. Zgromadzeni skarżyli się także na niewydolny przejazd drogowy przy ul. Polnej i w ogóle odcięcie Bukowca od reszty miasta.

Komunikacyjny paraliż

– Komunikacja w mieście się załamała – takimi słowami rozpoczął swoją wypowiedź kolejny mieszkaniec. Okazuje się, że projekt zakłada w całym mieście tylko 2 bezkolizyjne przejścia przez tory kolejowe: istniejący już tunel na Przystanku oraz bliżej nieokreśloną przeprawę przy ul. Polnej. Zgromadzeni oczekiwali, że planistka przedstawi im analizę istniejącego stanu oraz jakąś koncepcję wyjścia z komunikacyjnego paraliżu, który ich zdaniem panuje w mieście. Niestety niczego takiego się nie doczekali. To oni uświadamiali projektantce z jakimi problemami muszą się borykać: brak powiązań komunikacyjnych między dzielnicami, brak przejść i przejazdów przez tory, brak parkingów i miejsc postojowych, itp.

Nie ma gdzie parkować

Zdaniem innych zabierających głos, wielkie legionowskie osiedla: Batorego, Jagiellońska i Sobieskiego nie posiadają odpowiednich parkingów i mieszkańcy muszą parkować na ulicach. Dlatego oczekiwali, że studium będzie zawierało analizę istniejących oraz potrzebnych miejsc do parkowania, a także plany budowy sieci parkingów. Planiści jednak o tym nie pomyśleli. Prof. Gruszecka wyjaśniła, że dyskusja publiczna ma właśnie za zadanie zdiagnozowanie problemów i potrzeb mieszkańców i zachęcała aby swoje uwagi składali oni na piśmie. Poinformowała także, że  planiści projektowali studium na zamówienie prezydenta, z którym podpisali umowę oraz w uzgodnieniu z urzędem miasta. Najwyraźniej więc na rozwiązanie problemów komunikacyjnych oraz miejsc do parkowania nie dostali zlecenia.

Jeszcze dogęszczać?

Według danych GUS z 2014 r. Legionowo jest na pierwszym miejscu w Polsce pod względem gęstości zaludnienia. Wynosi ona bowiem aż 4005 osób na 1  km2. Dlatego mieszkaniec osiedla Jagiellońska skwitował, że jest to typowe działanie pod deweloperów, a nie z troską o przyjazne warunki dla życia mieszkańców. – Tu już nie ma gdzie dogęszczać – mówił.

Krok do tyłu

Na koniec irytacja uczestników dyskusji jeszcze wzrosła. Jeden z nich ocenił, że poprzednie studium z 2007 r., a także plan miejscowy z 2001 r. były bardziej dalekosiężne od obecnego projektu – obecne studium uchyli to co jest dobre, a przyklepie to co jest złe. To kolejny przekręt jaki miał miejsce w Legionowie. To świadczy o tym jak traktują nas włodarze miasta – mówił mieszkaniec Bukowca.

Komentarz autora:

Zdaniem mieszkańców, największymi i nierozwiązanymi dotąd problemami Legionowa są trudności komunikacyjne wynikające ze zbyt małej ilości bezkolizyjnych przepraw przez tory kolejowe oraz przez Drogę Krajową nr 61. Z tego powodu poszczególne części miasta są ze sobą źle skomunikowane. Dlatego też samochody stoją w korkach, a piesi i rowerzyści muszą nadrabiać drogi lub ryzykować życiem przechodząc w miejscach niedozwolonych. Kolejnymi bardzo istotnymi niedogodnościami jest dramatyczny brak parkingów i miejsc parkingowych w centrum miasta. Niewątpliwie wynika to z nieprzestrzegania w przeszłości prawa, a jednocześnie jest konsekwencją faktu, że Legionowo jest na pierwszym miejscu w Polsce pod względem gęstości zaludnienia. Mieszkańcy zaś coraz częściej protestują przeciwko planom dogęszczania zabudowy, ponieważ odbywa się ona kosztem nielicznych terenów zielonych jakie znajdują się na wielkich osiedlach. Niestety projekt studium w obecnym kształcie nie rozwiązuje tych problemów i nie odpowiada na istniejące wyzwania. Przewiduje nawet pogorszenie warunków życia mieszkańców poprzez umożliwienie dalszego zagęszczania zabudowy. Poniżej zamieszczamy wzór wniosku z uwagami do projektu studium.

 WZÓR WNIOSKU

Data ………………………..

Imię i nazwisko:

…………………………………….

adres:

…………………………………….

 

Prezydent Miasta Legionowo

 

 

Uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo.

 

Dotyczy nieruchomości (adres/położenie nieruchomości): …………………………………………………………………

nr ewidencyjny działki ………………………………….. , obręb …………………………

 

Treść uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

podpis wnioskodawcy

……………………………..

 

Podobne artykuły

Komentarze