Facebook

Radnej Borkowskiej nie wygaszą mandatu

2018-04-27 5:25:43

W lutym br. jeden z mieszkańców złożył wniosek o wygaszenie mandatu radnej Agnieszki Borkowskiej, która jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa legionowskiej spółdzielni mieszkaniowej (SML-W).

Według mieszkańca radna złamała bowiem ustawowy zakaz zarządzania działalnością gospodarczą, w której wykorzystywany jest majątek gminy (art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym). A tym samym działa ona w warunkach konfliktu interesów. Okazało się, że Borkowska jako wiceprezes SML-W zarządza działalnością gospodarczą, którą prowadzi spółdzielnia. A do działalności tej wykorzystywane jest również mienie Gminy Legionowo.
Komisja Rewizyjna rady gminy, która miała zbadać sprawę, nie dopatrzyła się jednak uchybień w postępowaniu radnej. Stanowisko to było podstawą opracowania projektu uchwały o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Borkowskiej. Została ona podjęta na ostatniej sesji tj. 25 kwietnia.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *