RAPORT Z PODWARSZAWSKIEJ NOCLEGOWNI. Legionowski ratusz łamie prawo

2020-06-04 7:03:06

Kwietniowa sesja Rady Miasta w Legionowie, a także komisje rady miasta przed sesją w maju, odbyły się z naruszeniem prawa. Mieszkańcy nie tylko nie mogli uczestniczyć w posiedzeniach tych organów, ale także nie mogli oglądać transmisji


Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Zasada taka zapisana jest w Konstytucji RP i innych ustawach.
Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, takich jak np. rada miasta. Od 2 lat istnieje także obowiązek przeprowadzania transmisji z obrad rady miasta, do której mieszkańcy powinni mieć dostęp na żywo.
W Legionowie jednak ostatnio mieszkańcy, nie mogą ani osobiście uczestniczyć w sesjach i komisjach rady miasta, ani oglądać transmisji z tych posiedzeń. Przedstawiciele ratusza, w odpowiedzi na nasze pytania, przyznali nawet, że brak transmisji online z kwietniowej sesji rady miasta był naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Ratusz nie widzi w tym jednak problemu, bo jak stwierdzili jego przedstawiciele, za brak transmisji nie grożą im żadne konsekwencje prawne.

Paweł Szyling

Poniżej prezentujemy pytania, które zadaliśmy oraz odpowiedzi z Urzędu Miasta w Legionowie, dotyczące braku transmisji:

Pytania:

1. Co było powodem problemów technicznych podczas sesji Rady Miasta w dniu 29.04.2020 r.?
2. Czy Urząd Miasta był dobrze przygotowany do przeprowadzenia tej sesji i co lub kto zawiódł?
3. Jakie działania zostaną podjęte, aby podobne problemy się nie powtórzyły?
4. Czy sesja Rady Miasta Legionowo w dniu 29.04.2020 r.odbyła się zgodnie z wymogami prawa, skoro mieszkańcy nie mogli oglądać transmisji na żywo i jakie mogą być tego konsekwencje?

Odpowiedzi z Urzędu Miasta:

Ad.1. Nie było problemów technicznych podczas obrad Rady Miasta Legionowo natomiast wystąpiły nieprzewidziane problemy z transmitowaniem dźwięku, co uniemożliwiło poprawne udostępnienie transmisji sesji Rady Miasta.

Ad.2. Przeprowadzono próbną transmisję, podczas której nie wystąpiły w/w problemy techniczne.

Ad.3. Po analizie sytuacji o której mowa w Ad. 1 zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie symulacji transmisji sesji w czasie rzeczywistym. W jej trakcie zostanie ponownie sprawdzona prawidłowość konfiguracji transmisji oraz sprawność samych urządzeń wraz z możliwością ich wymiany w przypadku niepoprawnego działania.

Ad.4. Sesja Rady Miasta Legionowo, która odbyła się w dn. 29.04.2020 r. za pomocą środków porozumiewania się na odległość, nie była transmitowana online. W myśl art. 2a ust. 1B ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Brak transmisji stanowił naruszenie ww. przepisu. Niewątpliwie fakt ten stanowił uchybienie, jednak przepisy prawa nie wiążą z brakiem transmisji z obrad sesji żadnych konsekwencji prawnych.

Jednocześnie informujemy, że sesja Rady Miasta Legionowo została prawidłowo zarejestrowana i zostanie udostępniona niezwłocznie po jej zanonimizowaniu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *