Facebook


2016-05-12 9:18:26

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „PIĄTKA Z TYGODNIKIEM”

1. Organizatorem Konkursu „Piątka z Tygodnikiem” jest Agencja TiO Paweł Kozera, wydawca Tygodnika Mazowieckie To i Owo.

2. Konkurs trwa od 10 listopada do 27 maja 2016

3. Zgłaszając udział w Konkursie kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu, na używanie ich wizerunku na potrzeby Konkursu na stronach Tygodnika Mazowieckie To i Owo, na stronie www.toiowo.eu i na profilu Tygodnik Mazowieckie To i Owo na Facebooku. Uczestnicy biorąc udział w Konkursie, zgadzają się na wyżej wymienione publikacje.

4. W Konkursie biorą udział uczestnicy, którzy otrzymali z jakiegokolwiek szkolnego przedmiotu piątkę, szóstkę lub inną bardzo dobrą ocenę (w klasach I-III np. A albo W „wspaniale”) oraz dostarczyli lub przesłali na adres redakcji Tygodnika Mazowieckie To i Owo wypełniony kupon konkursowy, podpisanym przez nauczyciela i rodzica/opiekuna.
Uczestnicy muszą być uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z powiatu legionowskiego.

5. Kupon drukowany jest na łamach tygodnika Mazowieckie To i Owo. Należy w nim wpisać imię i nazwisko ucznia, adres, telefon, nazwę szkoły, klasę i przedmiot, z którego wystawiono bardzo dobrą lub celującą ocenę. Kupon musi też zawierać podpis nauczyciela, który ocenę wystawił lub wychowawcy ucznia, a także rodzica/opiekuna.

6. Co tydzień spośród dostarczonych kuponów od 3 do 5 ich nadawców redakcja nagradza gadżetami z logo akcji. Dodatkowo przyznawane mogą być nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu.

7. Finał „Piątki z Tygodnikiem” odbędzie się w połowie maja.

8. Nagrodą główną dla klasy, która dostarczy największa liczbę kuponów jest wycieczka do Centrum Nauki Kopernik.

9. Uczeń który w trakcie trwania zabawy dostarczy do redakcji największą ilość kuponów – zdobywca I miejsca – otrzyma roczny kurs matematyki metodą MathRiders

10. Zdobywcy II i III miejsca – bon na roczny, wybrany kurs w Centrum Artystycznym Metrokultura

11. Zdobywcy IV i V miejsca – bon na semestr nauki języka angielskiego w English Studio

12. Zdobywca VI miejsca – bon na semestr nauki rysunku i malarstwa w Pracowni Artystycznej Klub Sztuki.

13. Szkoła, z której uczniowie dostarczą największą ilość kuponów otrzyma w nagrodę powierzchnię reklamową w Tygodniku Mazowieckie To i Owo wielkości 1 strony gazety do wykorzystania na promocję placówki.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *