Roczne rozliczenie pit 2016 online

2017-01-06 7:36:19

Roczne zeznania podatkowe składamy w 2017 roku w terminach przewidzianych ustawowymi zapisami dla poszczególnych rodzajów deklaracji – do 31 stycznia albo do końca kwietnia. Formularze możemy złożyć w formie papierowej lub wypełnić i przesłać rozliczenie pit 2016 online.

 

Możliwość rozliczenia pit online

Resort finansów wprowadził możliwość rozliczenia pit online w 2008 roku i od tego czasu rozszerza wachlarz formularzy interaktywnych oraz upraszcza sposób kontaktu podatnika z fiskusem. Obecnie można rozliczyć online wszystkie rodzaje deklaracji podatkowych wraz z załącznikami.

Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów podatnicy znajdą interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją wypełniania oraz przesyłania do systemu e-Deklaracje. Z systemem tym zintegrowane są wszystkie programy do rozliczania pit dostępne w internecie.

PFR – Wstępnie Wypełnione Zeznanie

Od roku 2015 dostępna jest usługa wstępnie wypełnionego zeznania (PFR). Mogą z niej korzystać podatnicy wykonując rozliczenie pit online; http://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/, którzy deklarują swoje podatki na formularzach pit 37 i pit 38. Usługa dostępna jest dopiero w połowie marca, kiedy do urzędów skarbowych spłyną wszystkie informacje od płatników. Na ich podstawie urzędnicy administracji podatkowej przygotowują pity, które po sprawdzeniu i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym będzie można przesłać do systemu. Sprawdzenie wstępnie wypełnionej deklaracji jest bardzo ważne, gdyż za poprawność rozliczenia podatkowego zawsze odpowiedzialny jest sam podatnik. Podatnik ma prawo, a nawet obowiązek wnieść poprawki, jeżeli przygotowane zeznanie nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

Podatnik ma też prawo wprowadzić zmiany, jeżeli chce skorzystać z odliczeń z tytułu ulg podatkowych, rozliczyć podatek wspólnie z małżonkiem albo z dzieckiem, przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Elektroniczny podpis

Wypełnione formularze podatkowe musimy przed wysłaniem do systemu e-Deklaracje zaopatrzyć podpisem. Wcześniej od wszystkich podatników wymagany był płatny kwalifikowany podpis elektroniczny zabezpieczony certyfikatem. Niewątpliwie zdobycie takiego podpisu zniechęcało wiele osób do rozliczeń online. Obecnie osoby fizyczne nie muszą posiadać takiego podpisu. Resort finansów przyjął, że podpisem będą dane weryfikujące podatnika. Deklaracje online można wysłać po poprawnym podaniu identyfikatora podatkowego, imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu i kwoty przychodu sprzed dwóch lat (podanej w dowolnej deklaracji składanej w poprzednim roku albo zero, gdy deklaracja nie była składana).

Ułatwieniem dla podatników jest też podpisywanie deklaracji wspólnych przez jednego ze współmałżonków.

Miejsce i czas rozliczenia pit 2016 online

Powszechna dostępność do internetu sprawia, że zeznania podatkowe online możemy składać z każdego miejsca, w którym jesteśmy. Może to być własny dom, biuro, biblioteka, kawiarenka internetowa, zarówno w kraju, jak i za granicą. Możemy korzystać z komputera stacjonarnego, laptopa, palmtopa, a nawet telefonu komórkowego (niektóre programy pit już na to pozwalają). Ważny jest dostęp do sieci internetowej.

Dzień i godzinę też możemy wybierać dowolnie (pamiętając o zachowaniu obowiązujących terminów). System e-Deklaracje nie przestaje pracować po godzinach urzędowania biur, urzędów i poczty, ani też w święta i inne dni wolne od pracy. Przyjmie od nas poprawnie wypełnione i podpisane deklaracje nawet o północy. Formularze rozliczenia pit 2016 online wysłane po północy 31 stycznia (pit 28 pit 16a, pit 19A) lub 2 maja 2017 (pit 36, pit 36L, pit 37, pit 38, pit 39) będą niestety spóźnione, co może skutkować nałożeniem grzywny przez organ skarbowy.
Otrzymanie zeznania podatkowego przez internet urząd skarbowy poświadczy przesyłając elektronicznie UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *