ROLNICTWO. Do kurnika pójdziesz z dzienniczkiem

2017-05-26 3:43:56

4 kwietnia minister rolnictwa wydał zarządzenie, w którym pisze, że obowiązkiem hodowców drobiu jest prowadzenie codziennej dokumentacji dotyczącej liczebności i stada drobiu. Takie działanie ma na celu zwalczanie ptasiej grypy

Zarządzenie wydane przez ministra Krzysztofa Jurgiela nakazuje rolnikom, którzy w swoich gospodarstwach hodują kury, kaczki, gęsi czy inne ptactwo, przestrzeganie prawa bioasekuracji. Rolnicy muszą robić wszystko, by hodowany przez nich drób nie miał kontaktu z dzikimi ptakami, a także muszą przechowywać paszę w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami – informuje Tygodnik Rolniczy.
To jednak nie wszystko. Nie obędzie się bez biurokracji.
– Po pierwsze, każdy gospodarz, który hoduje drób musi zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób.
Po drugie, jego obowiązkiem jest codzienny przegląd stada drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności – informuje dalej Tygodnik Rolniczy.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, opublikował wzór dokumentu, który muszą wypełniać rolnicy w czasie wizyty w kurniku. W tzw. „dzienniczku rolnika”, muszą znaleźć się następujące informacje: dane właściciela stada drobiu, miejsce przebywania stada, czyli adres gospodarstwa, stan liczbowy drobiu w gospodarstwie na dzień 6.04.2017 r. (dzień wejścia w życie rozporządzenia), wyszczególnioną liczebność poszczególnych gatunków ptaków, o ile występują: kur, kaczek, gęsi, indyków, gołębi, perliczek, przepiórek, kuropatw, bażantów oraz strusi.
W tym dokumencie muszą znaleźć się również dane osoby prowadzącej przeglądy stada. Według rozporządzenia należy również codziennie uzupełniać wyniki przeglądów stada drobiu o całkowitą ilość sztuk drobiu w gospodarstwie, ilość i gatunek padłych sztuk drobiu w danym dniu oraz informację, czy zaobserwowano spadek pobierania paszy lub spadek nieśności.
Z wydanego przez Jurgiela zarządzenia wynika również, że rolnicy zobowiązani są zawiadomić lekarza weterynarii, gdy wystąpią u drobiu następujące objawy kliniczne: większa śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność́ ruchów), duszności, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności. 

AB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *