SAMORZĄD. Decyduje ilość mieszkańców gminy

2018-01-24 12:57:30

Na koniec stycznia wchodzą w życie regulacje dotyczące przeprowadzania i organizacji wyborów samorządowych w 2018 r. O tym ilu radnych i jak będziemy głosować decyduje ilość mieszkańców gminy

Próg został ustanowiony na poziomie 20 tyś. osób
W gminach do 20 tyś. mieszkańców będziemy głosować w okręgach jednomandatowych, a w gminach powyżej 20 tyś w wielomandatowych. Ilość mandatów w okręgu wielomandatowym wynosi od 5 do 8.

Pięcioletnia kadencja

Wchodzące w życie regulacje wprowadzają pięcioletnią kadencję rad gmin. Poprzednio wynosiła ona 4 lata. Ilość okręgów wyborczych i ich granice ustala rada gminy. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, zadanie to wykona komisarz wyborczy. Ustawa wprowadza także ograniczenie sprawowania urzędu wójta, burmistrza i prezydenta tylko przez 2 kadencje. Po tym okresie osoby sprawujące urząd, tracą prawo do startowania w kolejnych wyborach.

Więcej oczu nad urną

Oprócz mających szerokie uprawnienia mężów zaufania wprowadzono także obserwatorów społecznych. Obserwatorów wyznaczają zarejestrowane na terenie kraju stowarzyszenia i fundacje do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Podwójne komisje

Obwodową komisję wyborczą stanowią, obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i taka sama komisja ds. ustalenia wyników w obwodzie. Pierwsza wykonuje czynności związane z organizacją i przeprowadzaniem glosowania a druga ustala jego wynik. Z czynności obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie prowadzona jest transmisja z lokalu wyborczego. Transmisja prowadzona jest za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych. Podziału mandatów w każdym okręgu wyborczym pomiędzy listy kandydatów (gminy powyżej 20 tys. mieszkańców) dokonuje natomiast gminna komisja wyborcza w sposób podany w kodeksie wyborczym dla wyborów do rad gmin w miastach na prawach powiatu (ordynacja proporcjonalna).

Jacek Jankowski

Komentarze

3 komentarze

  1. legionista odpowiedz

    Czy coś w ordynacji wyborczej jest mowa, że dwukadencyjność dopiero obowiązuje od przyszłych wyborów, czy też tyczy dwukadencyjności wstecz?

  2. Nuurmi odpowiedz

    Liczba mieszkańców… A nie ilość

  3. Marcin odpowiedz

    ciekaw jestem szczegółów odnośnie tej podwójnej komisji, jedni będą sobie cały dzień siedzieć a drudzy przyjdą i policzą jak trzeba. Trzeba będzie podpisywać karty do głosowania przed wrzuceniem do urny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *