SAMORZĄD. Koniec gabinetów politycznych

2017-09-29 6:53:36

Sejm uchwalił nowelizację przepisów, w której znikają stanowiska doradców i asystentów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów i marszałków województw


Zatrudnienie doradców i asystentów następuje na czas pełnienia funkcji przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów i marszałków województw. Nie jest wymagane przeprowadzanie konkursów tzw. wolnego naboru na stanowiska. Zatrudnienie jest uznaniowe, tak jak wynagrodzenie oraz kwalifikacje do ich sprawowania.

Doradcy i asystenci

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek województwa mogą zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów w kierowanych przez nich urzędach. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę z doradcą lub asystentem mogło być dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie może przekroczyć w gminach do
20 000 mieszkańców – 3 osób, do 100 000 mieszkańców oraz powiatach – 5 osób, (ten wskaźnik dotyczy Legionowa i Powiatu Legionowskiego) a w pozostałych gminach oraz województwach – 7 osób.
Według niepełnych danych MSWiA (nie wszystkie samorządy je przekazały) w 2015 r. na uposażenia asystentów i doradców przeznaczono ponad 40 mln zł, w tym: gminy 33,6 mln zł, powiaty 3,7 mln zł i samorządy wojewódzkie 3,5 mln zł.

Jak głosowano w Sejmie

Nad projektem zmiany ustawy, autorstwa Kukiz15 zagłosowało w sumie 435 obecnych na posiedzeniu Sejmu posłów. Głosy rozłożyły się w proporcji: 263 za, 164 przeciw i 8 wstrzymujących się. Za zniesieniem stanowisk doradców i asystentów w samorządach głosowali posłowie (wzięto pod uwagę najliczniejsze ugrupowania) PiS – w tym poseł z Legionowa Mariusz Błaszczak oraz Kukiz15. Przeciwko zmianom głosowali posłowie PO – w tym poseł z Legionowa Jan Grabiec, Nowoczesnej i PSL.

Doradcy i asystenci w naszym powiecie

Zapytaliśmy Urzędy w Powiecie Legionowskim o to, ilu doradców i asystentów pracuje w poszczególnych urzędach oraz jakie są ich kompetencje i wynagrodzenie. Do tej pory uzyskaliśmy odpowiedzi od Powiatu Legionowskiego, Urzędu Miasta i Gminy Serock, Urzędu Gminy Wieliszew, Urzędu Gminy Nieporęt oraz  Urzędu Gminy Jabłonna. Wszystkie te instytucje podały, że w ich urzędach nie pracują asystenci i doradcy. Do publikacji tego artykułu w internecie nie uzyskaliśmy odpowiedzi od Urzędu Miasta w Legionowie.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *