SAMORZĄD. Podwyżka wynagrodzeń dla polityków. Zmiana mechanizmu ustalania pensji samorządowców

2020-08-21 4:18:10

Według projektu ustawy, który trafił do Sejmu RP włodarze gmin będą mogli znów zarabiać ok. 14 tys. zł, a członkowie zarządów powiatów ok. 11,5 tys. zł. Podwyżka ma dotyczyć nie tylko samorządowców, ale wszystkich osób pełniących funkcje publiczne: prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa itd.

Od 1 lipca 2018 r. obniżono o 20 proc. pensje osób sprawujących funkcje publiczne, w tym samorządowców. Był to efekt niezadowolenia społeczeństwa z nagród, jakie chwilę wcześniej przyznano członkom rządu. Teraz wynagrodzenia te, w celu ich urealnienia, mają pójść w górę, bo uznano, że są bardzo niskie. A ponadto, odtąd wynagrodzenia te mają być powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego. Ustawa wprowadza również podwyżki subwencji dla partii politycznych.

Wynagrodzenia w samorządzie

Marszałkowi województwa, wicemarszałkom oraz pozostałym członkom zarządu województwa przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,75-krotność wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej czyli. Wynagrodzenie starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu ma wynosić nie więcej, niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN czyli 11591,92 zł. Wynagrodzenie wójta, burmistrza i prezydenta miasta ma wynosić nie więcej niż 0,70-krotność wynagrodzenia sędziego SN czyli 13986,06 zł. Należy jednak pamiętać, że podana maksymalna kwota zawiera tylko wynagrodzenie zasadnicze oraz część dodatków. Nie wlicza się jednak do niej dodatku za wieloletnią pracę, który może wynieść do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Nowy mechanizm ustalania wynagrodzeń

Projekt ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych przewiduje, że wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne m .in. prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego (SN). Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (obecnie 4839,24 zł). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13. W efekcie wynagrodzenie sędziów SN wynosi ok. 20 tys. zł.

Wynagrodzenia władz państwa

Projekt przewiduje, że Prezydentowi RP będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego SN. Po raz pierwszy przyznano także pensję pierwszej damie, ma ona wynosić 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN czyli 18 tys. zł. Wynagrodzenie marszałków Sejmu i Senatu ma odpowiadać 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN. Wynagrodzenia posłów i senatorów maja wynosić – 0,63-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN, a więc 12,6 tys. zł. Marszałkom Sejmu i Senatu RP oraz premierowi przysługiwać ma wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, czyli 22 tys. zł. Wicepremierzy mają zarabiać 1-krotność wynagrodzenia sędziego SN czyli 20 tys, ministrowie – 0,9-krotność, a sekretarze i podsekretarze stanu – wiceministrowie – 0,85-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN czyli 17 tys. zł.

Wojewodzie przysługiwać ma natomiast wynagrodzenie odpowiadające 0,75-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN, a wicewojewodzie 0,65-krotności.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *