SEROCK. 3 szkoły 3 inwestycje

2020-02-13 8:39:56

Urząd Miasta i gminy Serock planuje w 2020 r. opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenia na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej o dodatkowe oddziały przedszkolne oraz budowę sali gimnastycznej w Szkole podstawowej w Jadwisinie. Ponadto zaplanowano przebudowę łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Serocku


Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Serock, w 2019 r. opracowano koncepcję rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej o dodatkowe oddziały przedszkolne. Koncepcja zakłada utworzenie 5 nowych sal przedszkolnych – każdy z odrębną łazienką. Mają również powstać dodatkowe pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz magazynki. Przebudowana zostanie także komunikacja w budynku (część przedszkolna będzie stanowiła samodzielną zamkniętą przestrzeń zupełnie wydzieloną od szkoły). Planuje się również wybudowanie windy osobowej, dla osób niepełnosprawnych. W tym roku przewidziano opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Nowa sala gimnastyczna

W Szkole Podstawowej w Jadwisinie głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym. Jednak aby rozbudowa dała oczekiwany efekt konieczna będzie ingerencja w część istniejącego budynku (na lewo od wschodniego wejścia). I tak w wyniku tej inwestycji szkoła zyska – oprócz dużej sali gimnastycznej, która będzie mogła funkcjonować jako dwie mniejsze o wymiarach 24m x 12m każda – 3 dodatkowe sale lekcyjne, miejsce na przestronną bibliotekę oraz dwa zaplecza magazynowe. Podobnie jak w poprzednim przypadku na 2020 r. przewidziano opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Nowy łącznik

Dopełnieniem działań w przestrzeni infrastruktury oświatowej jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Serocku. Obecnie w tej części budynku funkcjonują 3 oddziały przedszkolne biblioteka i mała niefunkcjonalna sala lekcyjna. Po przebudowie powstaną cztery sale z przeznaczeniem dla przedszkolaków (klasy „0”), szatnie, łazienki na każdym piętrze, gabinet terapii zajęciowej oraz niezbędne magazyny. Ponadto w ramach projektu przewiduje się budowę windy gastronomicznej. Dodatkowo przebudowa zakłada wyodrębnienie obszernej i funkcjonalnej biblioteki dostępnej z części szkolnej. Na rok 2020 planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, a w okresie wakacyjnym – realizację robót budowlanych. Szczegóły rozwiązań projektowych w załącznikach.
red./UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *