SEROCK. Armia USA zawitała do Zegrza

2015-12-18 2:26:43

W środę 9 grudnia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu przebywała delegacja armii amerykańskiej.
Delegacji przewodniczył pułkownik Jimmy Hall, zastępca Szefa Sztabu – Szef G-6 USAREUR, dowódca 5 Dowództwa Wojsk Łączności (5th Signal Command). W składzie amerykańskich żołnierzy był także attaché wojskowy przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie pułkownik Raymond Wojcik. Ze strony polskiej w wizycie uczestniczył Zastępca Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzaju Wojsk DG RSZ płk Paweł Mizerski.

Delegacja podczas wizyty spotkała się z Komendantem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. dr. Ireneuszem Furą, a także kierowniczą kadrą Centrum. Amerykańscy żołnierze zostali zapoznani z przeznaczeniem, zadaniami oraz szkoleniem realizowanym przez zegrzyński ośrodek szkolenia. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania z obiektami szkoleniowymi, a także Salą Tradycji Centrum, w której pułkownik Hall dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej CSŁiI i wykonane zostało wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Tekst i zdjęcie: kpt. Krzysztof Baran

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *