SEROCK. Był poszukiwany, bo nie płacił alimentów

2021-01-13 11:37:23

Policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Serocka poszukiwanego na podstawie nakazu doprowadzenia. Powodem wydania nakazu było nie płacenie alimentów

Jak relacjonuje policja nakaz zatrzymania za 41-latkiem wydał Sąd w Kozienicach. Teraz mężczyzna zgodnie z dyspozycją na najbliższy rok trafi do aresztu.

Policja przypomina, że kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Jeżeli sprawca czynu określonego jak wyżej naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *