SEROCK. Czy Urząd ma coś do ukrycia?

2017-06-22 5:36:35

Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie chce ujawnić umów cywilno-prawnych, które zawierał z innymi podmiotami. W innych gminach rejestry takie są jawne i dostępne dla każdego, ew. można je uzyskać składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do naszej redakcji zwrócili się mieszkańcy Serocka z prośbą o opublikowanie listy firm, które najwięcej zarabiają na zleceniach otrzymywanych z Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Mieszkańcy przekonywali nas, że urząd nie udostępni nam takich informacji. Przesłaliśmy odpowiedni wniosek i czekaliśmy na szybką odpowiedź. Byliśmy przekonani, że ją otrzymamy, bo dane te są jawne, a często również gminy same je upubliczniają na stronach internetowych.

Informacja publiczna

Każda informacja w sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu. Wyłączone z tego obowiązku są tylko informacje, które otrzymały klauzulę tajności albo dostęp do nich jest ograniczony na podstawie ustawy. Termin udostępniania ww. informacji wynosi 14 dni od dnia założenia wniosku. Odmowa udzielenia informacji publicznej wymaga formy decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Rejestr umów nie wszędzie

W wielu gminach rejestry umów cywilno-prawnych są jawne i zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). W naszym powiecie gminy Wieliszew, Jabłonna i Legionowo (od 2017 roku) udostępniają rejestr zawartych umów na stronach internetowych w BIP. Rejestru umów nie prowadzą natomiast gminy Nieporęt i Serock.

Niewiedzą komu płacili?

Zwracając się do urzędu w Serocku, prosiliśmy o udostępnienie wykazu umów cywilnoprawnych zawartymi z innymi podmiotami w latach 2015-2016, a także w 2017 r., z wyszczególnieniem nazwy podmiotu, daty zwarcia umowy, wartości umowy oraz okresu jej obowiązywania. Z odpowiedzi jaką otrzymaliśmy z urzędu w Serocku wynika, że urząd ten nie posiada w ogóle informacji o umowach, które zawierał z innymi podmiotami.
Odpowiedź ta nas nie usatysfakcjonowała. Wydaje się być ona absurdalna. Gdyby była prawdziwa, mogłaby świadczyć o tym, że urzędnicy nie wiedzą, co dzieje się publicznymi pieniędzmi, które trafiły w ich ręce.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *