SEROCK. Dynamiczny pokaz udzielania pomocy

2016-10-21 11:11:16

13 października na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu odbył się pokaz udzielania pomocy przez służby ratowniczo-techniczne w czasie wypadku drogowego.

Szkolenie obserwował Zastępca Dyrektora WIM – Komendant CSK MON płk dr n. med. Janusz Hałka oraz Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie ppłk mgr inż. Jacek Maślankowski, a zostało ono zorganizowane dla środowiska medycznego i służb ratowniczych. W pokazie uczestniczyła Wojskowa Straż Pożarna z Centrum Szkolenia łączności i Informatyki oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego – pod dowództwem bryg. Grzegorza Bugaja, Specjalistyczna Sekcja Ratownictwa Medycznego nr 8 z dowódcą mł. bryg. Romanem Krzywcem, a także Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza nr 9 z dowódcą mł. kpt. Bartłomiejem Zakrzewskim. Koordynatorem ww. pokazu dynamicznego był Komendant WSP Centrum mł. chor. Andrzej Woźniak oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej CSŁiI st. chor. szt. Lesław Kurdziel.

Na terenie Centrum doszło do zderzenia dwóch pojazdów: samochodu osobowego oraz pojazdu specjalnego – cysterny przewożącej niebezpieczne chemikalia. W czasie wypadku nastąpiło rozszczelnienie cysterny i skażenie środowiska oraz zostały poszkodowane trzy osoby.  Do niebezpiecznego zdarzenia jako pierwsza przybyła Wojskowa Straż Pożarna z Centrum, która udzieliła pomocy poszkodowanym w wypadku, a po stwierdzeniu wycieku substancji chemicznej została podjęta decyzja o wezwaniu sił i środków przez stanowisko kierowania PSP w Legionowie – Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Warszawy. Na szczęście były to tylko ćwiczenia przeprowadzone zgodnie ze scenariuszem w ramach II Konferencji Interdyscyplinarnej Środowisk Medycznych, której organizatorem był Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. W jej trakcie zorganizowany został także pokaz statyczny nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w ramach akcji ratowniczo-gaśniczych. Uczestnicy szkolenia mogli obejrzeć m.in. roboty poszukiwawcze, psy ratownicze oraz samochód ratownictwa medycznego SRMed A2-Volvo wykorzystywany m.in. do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

Dynamiczny pokaz udzielania pomocy przez służby ratowniczo-techniczne w czasie wypadku drogowego potwierdził profesjonalizm i wysokie wyszkolenie współdziałających sił i środków.

Krzysztof Baran

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *