SEROCK. Dzieci z Ukrainy będą mogły uczyć się w Serocku

2022-03-24 8:15:56

Urząd Miasta i Gminy Serock uruchomił oddziały przygotowawcze dla dzieci, które uciekły z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy, którzy trafili do gminy Serock ze swoimi dziećmi mogą je zapisywać do szkół podstawowych na terenie gminy. Poniżej lista placówek oświatowych, do których można się zgłaszać:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku (dla dzieci przebywających w Serocku, Wierzbicy, Gąsiorowie i okolicach) – adres: Serock, ul. Pułtuska 68, 05-140 Serock. Tel. 22 782 73 11. e-mail: sekretariat@sperock.pl

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie (dla dzieci przebywających w Jadwisinie, Stasim Lesie i okolicach) – adres: Jadwisin, ul. Szkolna 46, 05-140 Serock. Tel. 22 782 75 48. e-mail: spjadwisin@post.pl

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu (dla dzieci przebywających w Zegrzu, Skubiance, Dosinie i okolicach) – adres: Zegrze, ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze. tel. 22 765 40 80. e-mail: sekretariat@spzegrze.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej (dla dzieci przebywających w Woli Kiełpińskiej, Jachrance, Maryninie, Karolinie, Izbicy i okolicach) – adres: Wola Kiełpińska, 05-140 Serock. tel. 22 782 75 50. e-mail: szkola@zsp-wola-kielpinska.edu.pl

W razie szczegółowych pytań można kontaktować się z Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, tel. 22 768 35 65, e-mail: zosip@serock.pl.

W oddziale przygotowawczym nauczanie ma być prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. W oddziałach przygotowawczych będą zatrudnione osoby władające językiem ukraińskim w charakterze pomocy nauczyciela. W celu zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej klasy – rodzic ucznia lub inna osoba sprawująca opiekę nad uczniem może przedstawić dyrektorowi szkoły: świadectwa, zaświadczenia lub inny dokument wydany przez szkołę w Ukrainie lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia. Do oddziałów przygotowawczych będzie zorganizowane dowożenie na trasie: Serock – Jadwisin – Zegrze.

red.
fot. UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *