SEROCK. Jubileuszowy rok

2017-01-08 11:41:40

Burmistrz Serocka specjalnie dla czytelników TiO dokonuje dogłębnej analizy podjętych działań w mijającym 2016 roku, a także szczegółowo prezentuje plany
na rok 2017.

W 2016 r. uchwalona została nowa strategia rozwoju gminy na lata 2016–2025 czyli jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, który określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Wiele udało się zrobić
Zmienione zostało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock dla części obrębu Jachranka. Zakończono procedurę uchwalania 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Miasto i Gmina Serock nabyła również 100 proc. udziałów w działce o historycznym dla miasta znaczeniu, bo stanowiącej pozostałość wczesnośredniowiecznego grodziska z XI–XIII wieku, na którym znajduje się stanowisko archeologiczne „Barbarka”. Udało się również zrealizować wiele inwestycji oraz projektów w dziedzinach: ochrony zdrowia, ochrony środowiska, komunikacji publicznej, a także w zakresie działań kulturalno-promocyjnych.

Inwestycje w oświacie
W 2016 roku kontynuowano prace inwestycyjne oraz przeprowadzono remonty w obiektach oświatowych i na terenach szkolnych, tym samym podnosząc ich standard techniczny i funkcjonalny. Inwestycją realizowaną w latach 2015-2017 jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jadwisinie wraz z modernizacją dotychczasowego budynku szkoły. W 2016 roku wykonano łącznik w stanie „surowym zamkniętym”, zmodernizowano świetlicę i stołówkę szkolną oraz toalety szkolne. Zaś w budynku Szkolno–Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej wymieniono piece oraz dach, naprawiono też elewację budynku. Wybudowano parkingi i przebudowano drogi dojazdowe do szkół i przedszkola w Serocku oraz Zespołu Szkół w Zegrzu. Kontynuowano remont toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku oraz Gimnazjum w Serocku. Rozbudowano istniejący system monitoringu w Szkole Podstawowej w Serocku oraz Gimnazjum w Serocku.

Plany na nowy rok
Budżet na 2017 rok przyjęty został z wieloma niewiadomymi wynikającymi z polityki na szczeblu krajowym. Został on skierowany do realizacji, aby można było zaspokoić potrzeby bieżące oraz zrealizować inwestycje w oparciu o środki zewnętrzne. Do najważniejszych zamierzeń można zaliczyć kompleksową przebudowę systemu kanalizacji w Zegrzu za 3,8 mln zł. Kolejną ważną inwestycją jest przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej od ronda 25-lecia Samorządu w Serocku do ronda w Wierzbicy za 3 mln zł. A także budowa sieci wodociągowej w Serocku na ul. Chrobrego, oraz łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie za kwotę 900 tys. zł.

Plany na 600-lecie
Z okazji jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich uruchomiona została strona www.historia.serock.pl, na której znajdują się wszelkie wiadomości dotyczące historii Serocka, bieżące informacje o akcjach oraz kalendarz wydarzeniach przewidzianych na rok 2017. Już w styczniu odbędzie się Koncert Inaugurujący obchody jubileuszu, w kwietniu potwierdzimy uroczyście wielowiekowy patronat św. Wojciecha nad Serockiem. Oprócz przywołujących historię miasta murali, które pojawiły się w przestrzeni miasta w 2016 roku, pokażemy dzieje naszej gminy w długo oczekiwanej, pierwszej placówce muzealnej pn. Izba Pamięci i Tradycji Rybackich. W maju wspólnie z mieszkańcami stworzymy historyczny korowód w dzień festynu poświęconego naszemu Patronowi i powrócimy do czasów przekazania praw miejskich przez księcia Janusza I Starszego w 1417 roku. Lipcowe, tradycyjne warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu Barbarki oraz Piknik Historyczny to kulturalne imprezy rekreacyjno-edukacyjne będące metaforycznym powrotem do dziejów Serocka. Na te i wiele innych wydarzeń zapraszamy już dzisiaj.

oprac. DB

Fot. UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *