Facebook


SEROCK. Mieszkania komunalne za 2,5 mln zł

2016-10-21 4:48:44

Z końcem września gmina Serock złożyła wniosek o dotację z Banku Gospodarstwa Komunalnego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej. Oszacowane koszty budowy budynku z 14 mieszkaniami to 2,5 mln zł.

Projekt budynku został skończony już w sierpniu, a zaraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę, złożony został wniosek o dotację w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w celu zwiększenia zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych.

W ramach przedsięwzięcia gmina chce wybudować 14 lokali mieszkalnych, z czego 1 mieszkanie byłoby jednopokojowe, 12 mieszkań dwupokojowych oraz jedno trzypokojowe. Powierzchnia mieszkań od 17 m2 do 36 m2. Średnia powierzchnia większości mieszkań wynosi około 27 m2. Wszystkie lokale byłyby wyposażone w piwnice lokatorskie. Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę około 2,5 mln zł z czego wnioskowana kwota to 835 tys. zł. Uzyskane dofinansowanie pozwoli gminie zrealizować inwestycję w latach 2018-2019. W przypadku jego braku gmina będzie starała się pozyskać inne źródła wsparcia realizacji tego ważnego projektu.

34624

oprac. JR, źródło: UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *