Facebook


SEROCK. Nasielska w Borowej Górze oddana do użytku

2015-11-27 6:44:32

W środę 25 listopada oddano do użytku ostatni odcinek drogi ul. Nasielskiej, od skrzyżowania z ul. Długą do Drogi Krajowej 61 w Borowej Górze.
Nieopodal domu sołtys Borowej Góry Stanisławy Wroniak, odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania nowego odcinka tej drogi. Wśród gości znaleźli się starosta powiatu legionowskiego Robert Wróbel, wicestarosta Jerzy Zaborowski, przedstawicielka Rady Powiatu Anna Gajewska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski, burmistrz Serocka Sylwester Sokolnicki, zastępca burmistrza Józef Zając, zaproszeni radni i sołtysi okolicznych wsi, oraz duża grupa mieszkańców korzystających z tej drogi.
Nowo oddany odcinek ul. Nasielskiej w Borowej Górze to efekt porozumienia w zakresie wspólnej realizacji inwestycji pomiędzy gminą Serock, a powiatem legionowskim. W ramach przedsięwzięcia powiat, przy wsparciu finansowym ze strony gminy w wysokości 200 tys. zł przebudował ostatni odcinek drogi powiatowej ul. Nasielskiej od skrzyżowania z ul. Długą do Drogi Krajowej 61. Gmina Serock, oprócz swojego wkładu w postaci dotacji, wybudowała w ciągu tej ulicy nowoczesne oświetlenie. Wykonawca za kwotę 125 848,88 zł zdemontował stare, energochłonne i awaryjne oświetlenie, instalując nową linię składającą się z 26 sztuk opraw oświetleniowych typu LED zainstalowanych na słupach stalowych.

Oprac. JR

Zdjęcia: UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *